TAIZÉ

Informace pro rodiče s dětmi

 
Pamatujte, že když přijíždíte s rodinou, váš pobyt v Taizé se liší od toho, jak vypadá pobyt jednotlivce. Program je určen pro rodiny, rodiče s dětmi ve věku od 3 do 14 let.

1. Co potřebuju vědět, když přijížím s rodinou do Taizé (do Olindy)?

  • • Rodiny přijímáme na místě zvaném Olinda, ve vesnici Ameugny, která je vzdálená asi 10 minut pěšky od Taizé.
  • • Toto místo je rezervováno pro rodiče, děti, mladé dobrovolníky a zodpovědné osoby. Všichni nosí na ruce identifikační náramek.
  • • Všechny aktivity i rozdávání jídla se odehrávají v Olindě.
  • • Rodiny se mohou účastnit modliteb v Taizé.
  • • Rodiče jsou za své děti zodpovědní po celou dobu. Když jste v Taizé na modlitbě, buďte s dětmi na jednom místě a dbejte na to, aby se netoulaly samy v kostele ani venku.
  • • Při pohybu mezi Taizé a Olindou využívejte kvůli bezpečnosti značenou cestu, ne silnici.
  • • Děti mohou jít do Oyaku pouze v doprovodu rodičů.
  • • K dispozici je noční služba. Informace o ní dostanete na začátku týdne.

2. Kdo je zodpovědný za vedení setkání v Olindě?

Setkání vedou bratři komunity, kteří spolupracují se sestrami sv. Ondřeje, mladými dobrovolníky z různých zemí a mladými lidmi, kteří přijeli na týden do Taizé.


3. Jak Taizé zajišťuje vhodné chování všech těchto lidí a ochranu dětí?

Bratři, sestry a zaměstnanci procházejí průběžným školením, jehož cílem je zvýšit povědomí o otázkách ochrany. Pomáhají jim odborníci specializující se na tyto otázky.

Všichni dobrovolníci se řídí programem, který začíná úvodním rozhovorem o důvodech, proč chtějí v Taizé pobývat, a pokud jsou přijati, podepíšou kodex chování. Na dobrovolníky dohlíží referenční osoba v Taizé (bratr nebo sestra). Na začátku pobytu absolvují povinné školení v otázkách ochrany.

Mladí dobrovolníci, kteří pomáhají v Olindě, se setkávají s bratry. Po úvodním rozhovoru podepisují kodex chování a absolvují školení. Každý den se jeden z vedoucích setkává s mladými lidmi, kteří pomáhají s aktivitami, aby zhodnotil situaci a probral případné potíže.


4. Na co si jako rodič musím dát pozor?

  • Máte stejné povinnosti dohledu nad svými dětmi a péče o ně, jako kdybyste byli doma. Ve vesnicích Taizé a Ameugny se pohybují i lidé, kteří k setkání nepatří.
  • Pokud z nějaké situace v Olindě nemáte dobrý pocit, můžete se vždy rozhodnout, že si dítě necháte u sebe. Dejte ale prosím vědět bratrovi, který v Olindě vede program.

5. Koho můžu kontaktovat s otázkami ohledně ochrany dětí?

Pokud:
• vám dítě poví o něčem „zvláštním“;
• zaznamenáte něco znepokojivého ve vztahu mezi dospělým a nezletilým nebo dítětem;
• vám dítě poví o něčem znepokojivém, co mu sdělilo jiné dítě;
• zaznamenáte poznámky nebo hry, které se zdají být diskriminační, rasistické, dvojsmyslné, sexuálně explicitní nebo se vymykají běžnému chování dítěte.
Nenechávejte si to pro sebe. Nesnažte se situaci vyřešit sami. Promluvte si s bratrem, který má Olindu na starosti. V La Moradě nebo El Abiodhu se můžete obrátit na bratra, který má na starosti ochranu, nebo ho můžete kontaktovat 24 hodin denně na telefonním čísle +33 749 047 585. Toto číslo je vyvěšeno na všech místech ubytování a setkávání. Můžete nám taky napsat e-mail na adresu taize.safeguarding protonmail.com. Váš e-mail si přečtou lidé, kteří nejsou členy komunity, a odpoví vám do 24 hodin.