TAIZÉ

Ochrana osob v Taizé

Náš přístup

 

Bezpečnostní strategie v Taizé

V Taizé se zavazujeme k následujícímu:
- podpoře bezpečnějšího prostředí a kultury;
- ke směřování k bezpečnějšímu výběru všech, kteří mají jakoukoli zodpovědnost za přípravu a průběh setkání v Taizé, a k jejich podpoře;
- okamžitě reagovat na všechna podezření či obvinění související s bezpečností;
- s přihlédnutím ke všem zákonným povinnostem, poskytovat pastorální péči obětem zneužívání nebo jinak zasaženým osobám, které mohou být přítomny v Taizé;
- s přihlédnutím ke všem zákonným povinnostem, poskytovat pastorální péči i těm, kteři jsou předmětem stížnosti nebo obvinění ze zneužití, a dalším zasaženým osobám, které mohou být přítomny v Taizé;
- k přijetí zodpovědnosti za ty, kteří mohou představovat hrozbu pro ostatní.

V Taizé budeme:
- zajišťovat bezpečné a pohostinné místo pro všechny;
- mít tým dohlížející na bezpečnost, složený z představitelů různých společenství přítomných v Taizé i mimo něj;
- věnovat zvýšenou pozornost výběru a formaci všech osob zodpovědných za průběh setkání v Taizé tak, aby měli sebedůvěru a dovednosti potřebné k rozeznání zneužití a vhodné reakci na něj;
- zajišťovat odpovídající pojištění odpovědnosti pro organizátory skupin;
- na různých místech v areálu viditelně umístíme kontaktní informace osoby, na kterou se bude možno obrátit, pokud se objeví jakékoliv obavy týkající se bezpečnosti nebo potřeba vyhledat pomoc;
- naslouchat všem, kteří oznámí zneužití. Jejich svědectví budeme brát vážně;
- v případě jakýchkoliv obav o bezpečnost dětí, mladistvých, nebo dopospělých podnikneme společně s vedoucími skupin, rodiči, zákonnými zástupci, případně i ve spolupráci se státními úřady veškeré potřebné kroky k zajištění bezpečnosti;
- věnovat zvlášní pozornost všem obětem zneužití, které se rozhodnou promluvit, a to nehledě na dobu, místo nebo způsob zneužití;
- postaráme se o osoby vedoucí setkání, které by mohly představovat hrozbu pro děti nebo dospělé, ať už jde o členy komunity, dobrovolníky, nebo kohokoliv jiného, a dohlédneme na ně. Současně budeme dbát na zachování přiměřené diskrétnosti a bezpečnosti všech zúčastněných;
- budeme zajišťovat dodržování bezpečnostních opatření, postupů, pokynů a hodnocení rizik. Revidovány budou každoročně v únoru;
- pravidelně vyhodnocovat uvádění přijatých opatření, postupů a pokynů do praxe;
- zajistíme pravidelné zhodnocení všech záležitostí týkajících se zdravotních a bezpečnostních otázek spojených se setkáními v Taizé.