TAIZÉ

Dobrovolníci v Taizé

 

• Jaký smysl má můj život?
• Nemám vůbec čas něco si rozmyslet.
• K čemu mě Bůh volá?

Pokud o podobných věcech přemýšlíte, máme pro vás návrh.

Bratři komunity a sestry dalších komunit, kteří žijí v Taizé, by nebyli schopni přijmout sami tolik poutníků, kteří každoročně přijíždějí. Je to přítomnost skupiny dobrovolníků, která umožňuje, aby se tato mezinárodní setkání uskutečňovala.

Dobrovolníci v Taizé, skupina lidí ve věku mezi 18 a 29 lety, se starají o různé praktické záležitosti spojené se setkáními mladých. Stát se zde dobrovolníkem představuje ale především možnost zamyslet se nad dalšími kroky v životě, a to skrze rozjímání, pravidelnou společnou modlitbu a sdílení s ostatními. Dobrovolníci jsou v pravidelném kontaktu – ženy se sestrou, muži s bratrem – se kterými mluví o svých myšlenkách a otázkách.

Stále je zde přítomno nejméně 40 mladých mužů a žen, kteří zůstávají na několik měsíců až rok. Nejsou pouze z Evropy, ale také z dalších světadílů. Jsou ubytováni odděleně od těch, kdo přijíždějí na každotýdenní setkání mladých, a žijí po skupinách v několika společenstvích.

Stát se dobrovolníkem tedy znamená:
• mít aktivní účast na životě v Taizé včetně dodržování rytmu každodenních tří modliteb komunity;
• být k dispozici pro vykonávání různých úkolů a služeb, které je potřeba dělat, aby setkání mohla probíhat;
• aktivně se účastnit společného života své skupiny a tak ho obohacovat.

Dobrovolníky přijímáme nejprve na zkušební období 4 až 5 týdnů, než se zavážou k delšímu pobytu. Není možné být dobrovolníkem na dobu kratší než 4 týdny. Dobrovolníky přijímáme pouze v určitých obdobích roku.Setkání mladých v Taizé trvají týden. Pokud byste chtěli přijet na delší dobu, napište nejprve na tento e-mail něco o sobě, jestli jste už v Taizé byli a jaké máte plány. Pokud už jste v kontaktu s nějakým bratrem z Taizé nebo sestrou, je vhodné se o tom zmínit.


Časté dotazy

Pro ty, co uvažují o delším pobytu (4 týdny nebo déle), je zde několik odpovědí na praktické otázky:

Co budu v Taizé dělat, pokud zůstanu na delší dobu?

Setkání se v Taizé organizují v týdenních cyklech. Ti, kteří přijedou na delší dobu, stráví první týden s ostatními účastníky týdenních setkání a vyberou si účast na některém z nabízených programů. Další týdny strávíte pomocí s praktickými úkoly, jako je úklid, příprava jídla, údržba kostela, pomoc v nevýdělečné prodejně a občerstvení nebo dalšími úkoly spojenými s organizací setkání: např. přijímáním nově příchozích, v týmu, který se v noci stará o pořádek atd. Během pobytu je také možné strávit Týden v tichu.

JPEG - 48 kb

Jak probíhá typický den?

8:15 ranní modlitba a snídaně
10:00 práce
12:20 polední modlitba, oběd
15:00 práce
19:00 večeře
20:20 večerní modlitba

Dvakrát týdně se konají biblické úvody s bratrem, sestrou nebo jinou osobou, kteří toto setkání vedou. Každý týden se také koná nějaká společná aktivita vaší dobrovolnické skupiny s bratrem nebo sestrou.


Musím umět mluvit cizím jazykem?

Je velmi dobré domluvit se anglicky, ještě než přijedete. Angličtina je hlavní jazyk, kterým se dobrovolníci dorozumívají. Při některých úkolech se hodí umět trochu francouzsky. Uvidíte, že se budete umět domluvit dřív, než myslíte, že je možné!


Musím na pobyt finančně přispívat?

Prosíme ty, kteří přijíždějí na čtyři a více týdnů, o příspěvek na pokrytí nákladů spojených s prvním týdnem jejich pobytu. Potom už finančně přispívat nemusíte.


Jaké je ubytování?

Od druhého týdne pobytu dostanete ubytování společně s ostatními dobrovolníky, kteří přijeli na delší dobu. Ti, kteří přijíždějí na dlouhou dobu, bydlí v pokojích sami nebo se spolubydlícím.


Jaká je strava?

Dobrovolníci jedí v menších skupinách některá jídla během týdne. Při jídle se k nim často připojuje některý bratr nebo sestra.


Je možné přijet s kamarádem nebo kamarádkou?

Delší pobyt v Taizé je osobním rozhodnutím, proto je důležité přijet sám za sebe spíš než s dalším člověkem nebo jako pár.
Letos bude od Velikonoc do listopadu 2024 fungovat nová skupina dobrovolníků složená z párů. Viz Nová skupina dobrovolníků v Taizé v roce 2024.


Co si mám přivézt s sebou?

- Bibli (tištěnou nebo elektronickou);
- řidičský průkaz (pokud ho máte);
- doklad o zdravotním pojištění (např. evropský průkaz zdravotního pojištění);
- výpis z rejstříku trestů.


Kdo mi odpoví na případné další otázky?

Napište na meetings taize.fr.


JPEG - 52.5 kb