TAIZÉ

Náš přístup

Zásady ochrany

 

My v Taizé se zavazujeme:

  • • mít specializovaný tým na ochranu osob složený ze zástupců různých společenství přítomných v Taizé a také lidí mimo komunitu Taizé.
  • • víc se soustředit na bezpečný výběr, školení a podporu všech osob, které nesou jakoukoliv zodpovědnost za přípravu setkání, ať už nesou jakoukoli zodpovědnost, aby měly potřebné znalosti a dovednosti k rozeznávání a nahlášení zneužití.
  • • na různých místech v Taizé mít zřetelně vyvěšené informace o tom, na koho se obrátit v případě zneužití nebo napadení.
  • • reagovat na jakákoli hlášení nebo oprávněné obavy týkající se ochrany osob přijetím vhodných ochranných opatření.
  • • vyslechnout a brát vážně každou osobu, která oznámí zneužití nebo napadení, ať už se jedná o jakýkoli druh zneužívání, kdekoli a kdykoli k němu došlo.
  • • chovat se zodpovědně vzhledem k lidem, kteří mohou představovat nebezpečí pro ostatní.
  • • zajistit, aby přístup k ochraně osob, postupy a hodnocení rizik v oblasti ochrany byly dodržovány a každoročně v únoru přezkoumány interdisciplinární skupinou, která se účastní schůzek, a poté potvrzeny nezávislým týmem pro přijímání a monitorování zpráv.