TAIZÉ

Poutníci pokoje

Poslední večer evropského setkání v Lublani vyzval bratr Matthew přítomné mladé lidi, aby se stali „poutníky pokoje“ na pouti důvěry na zemi, kterou Taizé vede již mnoho let.