TAIZÉ

Autorská práva

 

Webové stránky

Veškerý materiál zveřejněný na těchto stránkách podléhá autorskému právu © Ateliers et Presses de Taizé (A&PT), Communauté de Taizé, 71250 Taizé, Francie editions taize.fr.

Povolení k užívání písní z Taizé

Už mnoho let farnosti a sbory různých církví používají „písně z Taizé“ a zahrnují některé z nich do zpěvníků, které používají při liturgii. Bratři komunity z toho mají radost, protože se tím vytváří pouto mezi tím, co mladí lidé zažívají v Taizé, a životem církve.

Je důležité zpívat tyto zpěvy stejně prostě jako v Taizé, aby skupiny a farnosti mohly objevovat spolu s písněmi modlitby, které vyjadřují.

Mezi hudební složkou a slovy, která se opakují „donekonečna“, existuje hluboký vzájemný vztah. Toto dlouhé opakování stejné písně navazuje na starobylou tradici modlitby, do které patří i Zdrávas Maria v západní tradici a Ježíšova modlitba církví východních. Tuto specifičnost by si komunita přála zachovat.

Množství různě formulovaných žádostí o povolení reprodukovat zpěvy vedlo bratry k tomu, aby se hluboce zamysleli nad tím, jak nejlépe uchovat původní charakter písní a jejich spojení s povoláním komunity, kterou lidé často ztotožňují právě s jejími zpěvy.

Konečná verze každé písně je publikována teprve po dlouhodobé práci skladatelů a autorů a opírá se o zkušenost modlitby v Taizé. Píseň tak získává svou vnitřní jednotu a styl. Toto úsilí je úzce spojené s duchovní službou komunity mladým lidem a s neustálým hledáním formy, která by zpřístupnila modlitbu velkému množství lidí, kteří se setkávají v Taizé nebo i jinde.

Někteří lidé žádají komunitu o povolení písně upravovat novými adaptacemi, doprovody hudebních nástrojů, novými texty nebo překlady. Jakkoli odůvodněné mohou tyto změny být v očích svých autorů, pokud by byly přijaty, zanedlouho bychom byli zahlceni nesčetnými verzemi většiny písní, z nichž některé by byly od originálu na hony vzdáleny. A přesně toho by se komunita chtěla vyvarovat. Zdá se, že je nezbytné ponechat zpěvy z Taizé „tak jak jsou“, v jejich jednoduchosti a původní autentičnosti, jako nositele velmi jednoduché a meditativní modlitby.

Z těchto důvodů komunita povoluje pouze reprodukce písní v originálních verzích, které jsou publikovány ve zpěvnících, které vydali autorizovaní nakladatelé v jednotlivých zemích nebo které byly vydány v Taizé.

Zpívání písní

Pokud si přejete pouze písně zpívat při soukromé nebo veřejné bohoslužbě, povolení nepotřebujete.

Nahrávky písní

Pokud si přejete písně nahrávat nebo kopírovat už existující nahrávky pořízené v Taizé, kontaktujte prosím nejprve A&PT (Ateliers & Presses de Taizé).

Kopírování tištěných verzí písní

Pokud chcete kopírovat nebo tisknout notové záznamy písní nebo je zveřejňovat na internetu, potřebujete povolení. Kontaktovat A&PT musíte i v případě nekomerčního využití (noty pro farnosti, školy, sbory nebo reprodukce vybraných částí v lokálně používaných liturgických zpěvnících).

Veškeré další použití zpěvů – komerčního i nekomerčního charakteru – je možné na základě písemného souhlasu A&PT, Ateliers & Presses de Taizé, Communauté de Taizé, 71250 Taizé, Francie, editions taize.fr.

Texty

Texty zveřejněné na těchto stránkách je možné kopírovat a distribuovat v papírové formě, pokud neslouží ke komerčním účelům a pokud je citován zdroj spolu s následujícím prohlášením:
„copyright © Ateliers et Presses de Taizé, 71250 Taizé, France.“

Ke jakémukoli komerčnímu využití textů, ať už přímému nebo nepřímému, je nutný písemný souhlas A&PT.

Stejně tak je nutný písemný souhlas v případě zveřejňování textů prostřednictvím jiných elektronických médií, především na internetu.

Obrázky, grafika, video, zvukové záznamy

Ke kopírování nebo distribuci dalších prvků stránek (včetně obrázků, videí, grafiky a zvukových souborů) je nutný předchozí písemný souhlas A&PT.

Jméno Taizé

Jméno „Taizé“ a symbol holubice-kříže jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Ateliers et Presses de Taizé.