TAIZÉ

Jak to funguje v Taizé – obecné informace

 

1. Kdo je zodpovědný za vedení setkání v Taizé?

Setkání vede komunita bratří, kteří spolupracují s různými společenstvími sester, mladých dobrovolníků z různých zemí a několika placenými zaměstnanci.


2. Zůstanu během pobytu se svou skupinou nebo přáteli a jak budu ubytován/a?

Ano a ne! Na začátku týdne se zformují skupinky pro dopolední i odpolední aktivity, do kterých se zařazují mladí lidé z různých skupin. Může se stát, že nebudete se svými přáteli, s těmi se ale můžete vidět během jídla a ve volném čase. V pokojích jsou ubytováváni muži a ženy zvlášť. Můžete si přivézt vlastní stan.

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně programu týdne nebo ubytování, můžete přijít do domu, kde probíhá příjem (Casa), a pokusíme se společně najít řešení.


3. Kdo jsou dobrovolníci v Taizé?

V Taizé nepracují kvalifikovaní pracovníci s mládeží, ale mladí dobrovolníci, kteří zde zůstávají několik týdnů nebo měsíců. Přebírají zodpovědnost za některé úkoly a spolupracují s bratry a sestrami. Vedou různé pracovní skupiny, do kterých jsou zařazeni i mladí lidé, kteří přijeli do Taizé na týden.


4. Můžu mluvit s bratry a sestrami?

Bratry a sestry můžete potkat při biblickém úvodu nebo na místech přímo k tomu určených, zvlášť v La Moradě (bratry) a El Abiodhu (sestry).

Na konci modlitby někteří bratři zůstávají v kostele, kde je možné s nimi mluvit. Nemohou poskytnout dlouhodobou podporu, ale jsou k dispozici pro příležitostné naslouchání.

Dobrovolníci, kteří zůstávají v Taizé déle, mají pravidelná setkání, kde jim bratři nebo sestry naslouchají: ženám naslouchají sestry a mužům bratři, kteří k tomu byli pověřeni svými společenstvími.

Někteří bratři a sestry jsou čas od času přítomni, aby dohlíželi na pracovní týmy vedené dobrovolníky.


5. Jak Taizé zajišťuje, že se budou bratři, sestry, dobrovolníci a zaměstnanci chovat vhodně, co se týče ochrany osob?

Bratři, sestry a zaměstnanci procházejí průběžným školením, jehož cílem je zvýšit povědomí o otázkách ochrany (například: setkání s oběťmi, rozhovory o dopadech sexuálního násilí, hodnocení rizik na různých pracovištích atd.). Pomáhají jim odborníci specializující se na tyto otázky.

Všichni dobrovolníci se řídí programem, který začíná úvodním rozhovorem o důvodech, proč chtějí v Taizé pobývat, a pokud jsou přijati, podepíšou kodex chování. Na dobrovolníky dohlíží referenční osoba v Taizé (bratr nebo sestra). Na začátku pobytu absolvují povinné školení v otázkách ochrany.

Bratři, sestry, dobrovolníci a zaměstnanci musí předkládat výpis z rejstříku trestů.


6. Které týmy jsou zodpovědné za hladký průběh setkání a za bezpečnost?

Všechny aspekty týkající se setkání a bezpečnosti zajišťují bratři, sestry a týmy vedené dobrovolníky. Dodržujte prosím jejich pokyny, aby týden proběhl co nejlépe.

Mezi tyto týmy patří např.:

Týmy „Meeting support“ (podpora setkání) fungující jeden ve dne a druhý v noci. Tyto dva týmy se skládají z bratra zodpovědného za tento tým, dobrovolníků a mladých lidí, kteří se účastní týdenních setkání.

Tyto týmy zajišťují hladký průběh týdne v Taizé.

Denní tým „Meeting support“ můžete kontaktovat v La Moradě.

Noční tým „Meeting support“ můžete kontaktovat od 21:30 do 23:30 ve stanu 2.

Naléhavé problémy lze v noci řešit s pohotovostní službou. V případě nutnosti může osoba, která tuto službu koná, zavolat záchranku nebo lékaře.

První pomoc je otevřena podle rozpisu.


7. Jak se v Taizé řeší otázky sexuálního násilí a duchovního, fyzického nebo emocionálního zneužívání?

Ti, kteří vás přijímají, si těchto otázek všímají. Oceňujeme odvahu těch, kteří se rozhodli promluvit o svých zkušenostech, a bereme jejich sdělení vážně. V návaznosti na svědectví, která odhalila případy agrese a zneužívání ze strany bratří v Taizé, přijal bratr Alois několik opatření, která jsou zdokumentována v otevřeném dopise zveřejněném v roce 2019 a ve Zprávě o ochraně 2019-2022 zveřejněné na webových stránkách Taizé.

Společenství spolupracuje s Komisí pro uznání a odškodnění a přijímá její doporučení a rozhodnutí.

Každý týden se koná setkání, na kterém bratři hovoří o tom, co se stalo v Taizé. Toto setkání má být fórem pro diskusi o tom, jak reagovat a jednat tváří v tvář tomuto problému v Taizé, v církvi a ve společnosti.