TAIZÉ

Ohlášení incidentu

 

1. S kým si můžu promluvit, pokud mám pocit, že se děje něco znepokojivého, něco takového pozoruju nebo se mi někdo s něčím znepokojivým svěří? Co mám dělat, pokud jsem sám/sama obětí sexuálního násilí/obtěžování nebo duchovního zneužívání? Co mám dělat, pokud si během pobytu v Taizé něčeho takového všimnu ve svém okolí?

Nenechávejte si to pro sebe. Vždy se obraťte o pomoc na následující služby ochrany osob. Můžete si vybrat jednu z následujících možností:

 • • Zavolejte přímo bratrovi zodpovědnému za ochranu osob nebo pošlete sms na číslo +33 749 047 585. Je k dispozici nepřetržitě. Pokud byste tomu dali přednost, tento bratr vás obratem spojí s ženou, která vám bude naslouchat.
 • • Kontaktovat bratra zodpovědného za ochranu osob můžete v La Moradě nebo Case.
 • • Můžete kontaktovat nezávislou organizaci, která se zabývá ochranou osob (např.: linku pomoci Bílého kruhu bezpečí na tel. +420 116 006).
 • • Kontaktovat můžete také někoho ve své církvi, kdo se zabývá ochranou osob.

2. Jakou úlohu má bratr, který má na starosti tísňové číslo?

 • • Naslouchá volající/mu s empatií a v absolutní diskrétnosti.
 • • Těm, kdo by si to přáli, ihned zprostředkuje kontakt s naslouchající ženou.
 • • Pomůže navázat spojení s lidmi, kteří jsou schopni volající/ho nejlépe podpořit.
 • • V případě, že se jedná o nezletilého, informuje zákonné zástupce.
 • • Informuje písemně Tým pro přijímání hlášení a monitorování o každé situaci (při zachování anonymity), takže tým může poradit, jak nejlépe postupovat.

3. Kdo čte zprávy zaslané na adresu týmu ochrany osob?

E-mailovou adresu taize.safeguarding protonmail.com spravuje Tým pro přijímání hlášení a monitorování, který tvoří tři osoby, které nepatří do komunity Taizé*: Cécile Jubertová, francouzská psychoterapeutka, která se specializuje na téma sexuálního násilí, Noël Rosé, francouzský právník ve výslužbě, a Alzira Fernandezová, portugalská psychospirituální poradkyně.

*pověřené komunitou Taizé a L’Association de l’Accueil à Taizé (právnická osoba pro setkání v Taizé) na základě dohody o pověření.


4. Jakou úlohu má Tým pro přijímání hlášení a monitorování?

 • • Tým se zabývá oznámeními o fyzickém, psychickém nebo duchovním zneužívání, psychickém nátlaku, sexuálních útocích nebo násilí jakéhokoli druhu, k nimž mohlo dojít během setkání v Taizé nebo na setkáních vedených komunitou Taizé, ať už jsou údajní pachatelé kdokoli.
 • • Oběti vyslechne bez předsudků a bere jejich obavy vážně.
 • • V případě, že to vyžaduje zákon, podá trestní oznámení.
 • • V anonymizované formě přádává zprávy organizátorům daného setkání a navrhne opatření, která se pokusí zabránit opakování nahlášených incidentů.
 • • Obětem vždy poskytne přátelskou a útěšnou pomoc podle toho, co potřebují nebo si přejí.

Tento tým se zavazuje pracovat nezávisle, co nejrychleji reagovat na všechna obdržená hlášení a zachovávat důvěrnost své práce.

Údaje jsou v průběhu celého procesu přijímány a uchovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a francouzským zákonem o ochraně osobních údajů (Loi Informatique et Libertés).


5. Už jsem zpátky doma a potřebuju se podělit o něco těžkého, co se mi stalo nebo čeho jsem byl/a v Taizé svědkem. Co můžu udělat?

Je několik možností:

 • • Můžete si promluvit s někým ze skupiny, se kterou jste byli v Taizé.
 • • Kontaktujte příslušnou organizaci ve své zemi (např.: linku pomoci Bílého kruhu bezpečí na tel. +420 116 006).
 • • Promluvte si s někým ve své církvi, kdo se zabývá ochranou osob.