TAIZÉ

Pouť důvěry na zemi

Poutníci pokoje

 

Poslední večer evropského setkání v Lublani položil bratr Matthew následující otázku:

„Jsme připraveni jít po jedné cestě? Pokud to jako křesťané společně zvládneme, pokud budeme jako kvas v těstu, pak můžeme dosáhnout nějaké změny. Když mezi námi bude vládnout mír, nebude to znamenat větší naději na mír v celém světě? Jsme připraveni vydat se na cestu jako poutníci pokoje a pokračovat až do evropského setkání v Tallinu na pouti důvěry na zemi?

Mohli bychom si teď v době do Velikonoc 2024 nechat čas na přemýšlení o tom, do čeho se jako poutníci pokoje zapojit každý ve své zemi? Jak se můžeme modlit, setkávat, a dokonce putovat od místa k místu, od kostela ke kostelu a hledat cesty pokoje?“

Could we give ourselves until Easter 2024 as a time of reflection to see which initiatives we can undertake as Pilgrims of Peace in our different countries today? How can we pray, meet and even walk from place to place, from church to church and seek paths of peace?”


Teď když začíná půst, jak se můžeme všichni, ať už jsme kdekoli, zamyslet nad tím, jak se stát poutníky pokoje? To nemusí znamenat začít něco velkého. Může to být připojit se prostě k existujícím projektům.

V úvodu každoročního koncilu komunity, který se koná v lednu, řekl bratr Matthew bratrům následující slova:

„Jak jsme povoláni k tomu, abychom byli jako komunita přítomni tam, kde je lidská rodina zraněná? Nemůžeme se snažit být tvůrci jednoty nebo poutníky pokoje, aniž bychom naslouchali hlasům těch, kdo trpí smrtonosnými konflikty nebo násilím, které stále více číhá ve společnosti. (...) Trvalý mír není možný bez spravedlnosti pro všechny, zvlášť pro ty, kdo trpí. Jakou výzvu to před nás staví? Kolikrát Ježíš v evangeliích překonal bariéry rozdělení mezi znepřátelenými národy? Svatý Pavel řekl o Ježíšově životě, který dal za všechny na kříži, že: „Oba dva (žida i pohana) usmířil s Bohem v jednom těle, na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval pokoj, pokoj vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí.“ (Ef 2, 16–17)

Jeden z bratrů plánuje cestu po Polsku a v souvislosti s ní poznamenal toto:

„V reakci na mnoho pozvání, která jsem obdržel na evropském setkání v Lublani, pojedu v dubnu na cestu do Polska. Pod hlavičkou „Společného putování“ navštívím 14 vybraných měst. Rozhodně budu putovat, ale abychom byli také společně, pozval jsem mladé lidi z každého z těchto měst, aby mě doprovázeli. Minimálně dva mladí lidé z jednoho města se mnou pojedou vždy do dalšího města, kde budou přijati a zúčastní se připraveného programu. Mladí z tohoto dalšího města mě doprovodí zase do dalšího a tak dále. Pokud se mnou budou chtít navštívit víc měst, budu ještě raději. Přijmou je rodiny a místní církev. Doufám, že tato myšlenka bude fungovat a že fyzická a duchovní pouť půjdou společně ruku v ruce.“

Pokud máte nějaké nápady, jak byste mohli se i vy mohli stát poutníky pokoje na naší pouti důvěry na zemi, napište nám na adresu pilgrims taize.fr a my tyto podněty zveřejníme na našich webových stránkách a sociálních sítích.

Přečtěte si tyto články:
Příběh palestinské rodiny
Řeč jednoho rabína
Pěstování naděje

Aktualizováno: 18. února 2024