TAIZÉ

Přijet s nezletilými

 

Na setkání do Taizé je možné přijet i s mladými lidmi ve věku 15–⁠⁠⁠⁠⁠17 let.

Pokud přijíždíte se skupinou, přečtěte si prosím nejdřív stránku Přijet se skupinou mladých lidí.

• Následující informace jsou určeny pro vedoucí skupin, ve kterých jsou i nezletilí ve věku od 15 do 17 let.
• Děti do 15 let se mohou zúčastnit Setkání rodin v doprovodu rodičů.

Souhlas rodičů

Nezletilí musí mít s sebou písemný souhlas rodičů s účastí na setkáních mladých, v němž je uvedena dospělá osoba, která za ně během pobytu právně zodpovídá a bude mít na starosti rozhodnutí v případě nezbytného lékařského ošetření. Tento formulář můžete sami vytvořit, nebo si stáhnout hotový z našich stránek. Ověřte si prosím, jestli nepotřebujete speciální povolení, aby mohli nezletilí vycestovat ze země svého bydliště.

Doprovod dospělých a kontaktní osoby

Pro skupiny s mladými lidmi ve věku 15–17 let je zapotřebí jedna kontaktní osoba na každých 7 mladých (nejlépe ve věku od 20 do 35 let, případně nad 35 let, pokud nejsou k dispozici mladší vedoucí), která pomůže s organizací denního programu. Tato kontaktní osoba povede skupinku, kterou bude tvořit asi deset mladých z různých skupin, které na setkání přijely. V přihlášce tyto kontaktní osoby prosím uveďte jako účastníky programu pro 15–17leté. Tyto kontaktní osoby mohou přispět na svůj pobyt stejnou částkou jako mladí, pokud si to přejí, jsou ubytováni v prostoru pro mladé a jedí jídlo společně s nimi.

Ujistěte se prosím, že všechny kontakní osoby pro 15–17leté budou přítomny vysvětlení jejich role na schůzce v neděli večer (čas a místo vám bude sděleno po příjezdu). Dostanou zde také důležité informace týkající se ochrany osob při činnostech v malých skupinách, které povedou.

Jako vedoucí skupiny musíte na bezpečnost osob mladších 18 let, které máte na starosti, obzvlášť dbát. Zejména prosím dbejte na to, aby tito mladí neopouštěli prostor, kde se odehrávají setkání v Taizé.

Ověřte si prosím, jaké právní požadavky platí ve vaší zemi pro osoby pracující s nezletilými. Vedoucí by si měli do Taizé přinést potřebné dokumenty, které předloží při příjmu jako kontaktní osoby pro skupinu 15–17letých.

Ubytování

V souladu s bezpečnostními předpisy ve Francii ubytováváme nezletilé odděleně od mladých dospělých. Kvůli zajištění, že se mladí lidé budou vhodně chovat a během noci si odpočinou, by měli být někteří vedoucí skupiny ubytováni poblíž. Tito "dohlížitelé" bývají často zároveň kontaktními osobami každodenního programu 15–17letých.

Doporučení k ochraně osob

- Jak mám reagovat, když se mi mladý nezletilý člověk mladší svěří, že se stal obětí útoku (v Taizé, ve škole nebo jinde)?

Seznamte se s postupy, které jsou vysvětleny na stránce Ohlášení incidentu a řiďte se podle nich. Obzvlášť:
• naslouchejte pozorně;
• zůstaňte klidní;
• nepokládejte žádné příliš dotěrné nebo zkoumavé otázky;
• řekněte jasně, že si to nemůžete nechat pro sebe;
• povězte o tom pouze těm, kdo se to musí dozvědět;
• vezměte na vědomí, že je třeba informovat osoby, které mají za nezletilého právní odpovědnost, a také vedoucí organizace, s níž jste do Taizé přijeli (farnost, škola atd.).

- Jaký protokol je třeba dodržet v Taizé v případě trestného činu, který se týká nezletilé osoby?

Pro případ jakéhokoli trestného činu je komunita v kontaktu se státními orgány.
Prosím přečtěte si také informace na stránkách Zdravotní opatření a Ochrana osob.

Aktualizováno: 31. ledna 2024