Nyheter från Taizé per mejl

Taizé: Påskfirandet

I år firades Stilla veckan i Taizé med tusentals unga människor närvarande, varav de största grupperna var tyskar och spanjorer. Veckans höjdpunkter inkluderar palmsöndagens procession från Sankt Stefanuskällan och Påskmässan som firades klockan 06:30 i Försoningskyrkan.

En rapport från veckan samt Broder Alois meditation från lördagskvällen finns online. Där finns också en förhandsvisning av det nydekorerade altarrummet i kyrkan.
 

Sydafrika: nästa afrikanska möte på Pilgrimsfärden för tillit 2019

Under ett tal på Påskafton tillkännagav Broder Alois: "Vårt kommande möte i Afrika, det femte, kommer att äga rum om ett och ett halvt år, från 25 till 29 september 2019. Det kommer att hållas på kontinentens sydligaste tipp, i Sydafrika, Kapstaden. Vi har blivit inbjudna av ett antal olika kyrkor i staden.”

Sharon, en ung Sydafrikan, talade också vid tillfället: "Som en ung Sydafrikan, som bor i en "regnbågsnation" full av mångfalt, har försoning alltid varit närvarande för mig. Vi har, som exempel, tolv officiella språk i vårt land. Vi ser fram emot nästa års möte med unga människor från olika afrikanska länder och också från andra kontinenter, för att lyssna på varandra och fira tillsammans. Förberedelserna har redan börjat och vi hoppas att välkomna er alla nästa år i Sydafrika."
 

Ukraina: De sista förberedelserna

 
I dagarna har förberedelserna i Lviv inför det första Taizémötet i Ukraina gått in i sin sista fas. En grupp bestående av tre unga kvinnor - Mira från Ukraina, Madlen från Kanada och Lisa från Tyskland - har anslutit sig till de 360 unga volontärer som arbetar hårt för att organisera allt. Det är fortfarande möjligt att anmäla sig till mötet (fram till den 17 april). Över 40 unga människor från Frankrike har anmält sig och tar en buss från Strasbourg. Information kring hur du kan åka tillsammans med denna grupp finns på Taizés hemsida (på franska).
 

Libanon: Två bröders besök i mars

 
Två bröder åkte till Libanon i mars (fr): “På grund av våra många kontakter i landet under de senaste åren var det bra att ta tid för att personligen hälsa på ledarna från olika stora kyrkor i Libanon för att få var och ens välsignelse och råd för spirituellt och pastoralt samarbete med de unga i deras kyrkor. Det finns många kristna kyrkor i Libanon och arbetet som dessa kyrkors ledare utför sträcker sig ofta bortom landets gränser: till andra länder i Mellanöstern, framförallt Syrien, Irak och Jordan."
 
Efter besöket i Libanon följer fler besök som kommer att äga rum i slutet av maj och juni i Jordan och Irak (i Bagdad och området kring Nineveslätten, och sedan Syrien i mitten av september.
 

England: Ett helgmöte med Bruderhof

 
Tre bröder var i Storbritannien i mars. En av höjdpunkterna under vistelsen var ett möte med 70 unga vuxna som arrangerades av Bruderhofgemenskapen i Darvell (Västra Sussex) under helgen den 9-11 mars.
 

USA: flera möten under våren

 
Denna vår kommer pilgrimsfärden för tillit i USA att fortsätta med ett antal besök. Två helger för unga vuxna mellan 18 och 35 kommer att hållas på öst- och västkusterna: Richmond, British Columbia, 27-28 april, och San Francisco Bayområdet, 18-19 maj. Mellan dessa två event kommer två bröder att besöka flera olika platser för böner och delande, bland annat ett stopp i St. Louis.

Taizé: En vecka av reflektion för unga vuxna i åldern 18-35

 
I sommar kommer 19-26 augusti i Taizé vara en speciell “vecka av reflektion för dem mellan 18 och 35 år”. En bibelmeditation kommer att äga rum varje dag i slutet av morgonbönen. Programmet kommer inkludera små diskussionsgrupper och workshops med många gäster - unga från andra världsdelar, talare från internationella organisationer och kristna gemenskaper.

Almanacka

Bön

 
Kristus Jesus, våra hjärtans ljus, du vet om vårt hopp även om vi bara lyckas uttrycka det ibland med en enkel suck. Återuppstådd från döden kommer du oväntat emot oss, inte triumferande utan ödmjukt. Du ber oss att sprida mysteriet av din närvaro till dem runt omkring oss, du som vill nå särskilt de av oss som saknar hopp för att ge dem nytt liv.