Cầu nguyện tự phát

JPEG - 9.1 kb

Vào mỗi tối thứ sáu, mọi người thường tụ họp nhau cầu nguyện xung quanh Thánh Giá Chúa Giêsu – khoảnh khắc được ký thác lòng mình cùng Thập giá Chúa Giêsu.

  

Printed from: http://www.taize.fr/vi_article9802.html - 22 November 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France