Kasdieniniai šv. Rašto skaitiniai

Šie trumpi skaitiniai kas dieną skaitomi bendruomenės pamaldų metu Taizé. Pateiktoji Biblijos nuoroda žymi šiek tiek ilgesnę ištrauką.
Biblijos tekstai cituojami iš:
„Biblija arba Šventasis Raštas“,
ekumeninis leidimas,
Lietuvos Biblijos Draugija, 2005.
     
2020
šešt, gegužės 30 d.
Izaijas sakė: Kai tik iš aukštybių Dvasia bus išlieta ant mūsų, tada mano tauta gyvens taikos buveinėje.
Iz 32,15-20
SEKM, gegužės 31 d.
SEKMINĖS
Prisikėlęs Kristus tarė mokiniams: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu.“ Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią.“
Jn 20,19-23
pirm, birželio 1 d.
Viešpats sako: Mano dvasia nuo tavęs nepasitrauks, ir mano žodžiai, įdėti tau į lūpas, liks tavo lūpose.
Iz 59,15-21
antr, birželio 2 d.
Viešpats sako savo tautai: Nebebus girdėti apie smurtą tavo šalyje. Tau dienos šviesa nebebus saulė nei naktį nebešvies mėnulis, bet Viešpats bus tau amžina šviesa, tavo Dievas – tavo spindesys.
Iz 60,18-20
treč, birželio 3 d.
Viešpats sako: Išliesiu savo Dvasią ant visos žmonijos.
Jl 3,1-5
ketv, birželio 4 d.
Paulius rašė: Mūsų Viešpats Jėzus Kristus kūnu kilęs iš Dovydo giminės, šventumo Dvasia per prisikėlimą iš numirusių buvo pristatytas galingu Dievo Sūnumi.
Rom 10240030031-7
penkt, birželio 5 d.
Paulius rašė: Prisimink prikeltąjį iš numirusių Jėzų Kristų. Dėl jo man tenka kentėti, net būti surakintam lyg piktadariui.
2 Tim 2,8-13
šešt, birželio 6 d.
Jonas rašė: Tamsa traukiasi, o tikroji šviesa jau šviečia. Kas myli savo brolį, tas pasilieka šviesoje.
1 Jn 2,7-10

Taizé - Dienos skaitinys  Dienos skaitinys
Taizé - Android programa  Android programa   •   iPhone app

Parsisiųsti bylą

PDF

PDF: Kraštovaizdis: BalandisGegužėBirželis
PDF: Portretas: BalandisGegužėBirželis

Printed from: http://www.taize.fr/lt_article866.html - 30 May 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France