Kasdieniniai šv. Rašto skaitiniai

Šie trumpi skaitiniai kas dieną skaitomi bendruomenės pamaldų metu Taizé. Pateiktoji Biblijos nuoroda žymi šiek tiek ilgesnę ištrauką.
Biblijos tekstai cituojami iš:
„Biblija arba Šventasis Raštas“,
ekumeninis leidimas,
Lietuvos Biblijos Draugija, 2005.
     
2019
ketv, lapkričio 14 d.
Viešpats, tavo Dievas yra tavyje: jis atnaujins tave mylėdamas ir džiūgaus dėl tavęs giedodamas.
Sof 3,14-18a
penkt, lapkričio 15 d.
Ant kryžiaus Jėzus meldėsi: Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką darą.
Lk 23,33-34
šešt, lapkričio 16 d.
Paulius rašė tesalonikiečiams: Mes jaučiame pareigą visuomet dėkoti, broliai ir seserys, už jus Dievui, ir tai teisinga, nes jūsų tikėjimas klestėte klesti ir jūsų meilė vienas kitam kiekvieno širdyje vis didėja.
2 Tes 1,1-5
SEKM, lapkričio 17 d.
Jėzus sakė savo mokiniams: Jus ims persekioti dėl mano vardo. Tada jums bus proga liudyti.
Lk 21,5-19
pirm, lapkričio 18 d.
Tu gailestingas visiems, Viešpatie, nes visa gali; tu nepaisai žmonių nuodėmių, kad jie galėtų atgailauti. Tu myli visa, kas yra.
Išm 11,21-26
antr, lapkričio 19 d.
Su didele meile vėl tave pasiimsiu, – sako Viešpats, tavo Atpirkėjas.
Iz 54,5-10
treč, lapkričio 20 d.
Paulius rašė: Viskas išeina į gera mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems.
Rom 8,28-30
ketv, lapkričio 21 d.
Viešpats sako: Tą dieną daug genčių prisidės prie manęs, ir jos bus mano tauta.
Zch 2,14-17 (10-13)

Taizé - Dienos skaitinys  Dienos skaitinys
Taizé - Android programa  Android programa   •   iPhone app

Parsisiųsti bylą

PDF

PDF: Kraštovaizdis: SpalisLapkritisGruodis
PDF: Portretas: SpalisLapkritisGruodis

Printed from: http://www.taize.fr/lt_article866.html - 14 November 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France