Stretnutie vo Vroclave

Predbežný program stretnutia

Zúčastnite sa stretnutia vo Vroclave a ...

... modlite sa spevom aj v tichu.

... pripojte sa k tisícom mladých ľudí, ktorí chcú prehĺbiť svoju vieru a porozumenie.

... zakúste pohostinnosť miestnych obyvateľov a zdieľajte sa s ostatnými v jednoduchosti.

... stretnite sa s ľuďmi, ktorí uprostred výziev dneška žijú Evanjeliom.

... nájdite nové impulzy k solidarite v Európe.


Photo: Piotr Mitelski

Sobota 28. decembra 2019

Príchod do Vroclavi, kde dostanete všetky potrebné informácie. Prvé stretnutie s vašimi hostiteľskými spoločenstvami a rodinami.

Večera s balíčkov a distribúcia teplých nápojov, po ktorej bude nasledovať modlitba v Hale Stulecia a postavených stanoch.


Photo: Wiesia Klemens

Nedeľa 29.

Spoločná bohoslužba v hostiteľských farnostiach, potom zdieľanie v skupinkách a stretnutia s ľuďmi angažovanými v živote miestneho spoločenstva.


Photo: Wiesia Klemens

Obed sa bude rozdávať v centre mesta.


Photo: Wiesia Klemens

Popoludňajšie aktivity v centre mesta a na výstavisku: workshopy na témy sociálnej angažovanosti, viery a vnútorného života, umeleckej tvorby.


Photo: Wiesia Klemens

Večera z balíčkov a distribúcia horúceho nápoja, po ktorom nasleduje modlitba v Hale Stulecia a v postavených stanoch.

Pondelok 30

Ranná modlitba v hostiteľských farnostiach, potom zdieľanie v skupinkách a stretnutia s ľuďmi angažovanými v živote miestneho spoločenstva. Po programe odchod do centra mesta.

Rozdávanie jedla, nasledované modlitbou v chrámoch v centre mesta.

Popoludňajšie aktivity v centre mesta a na výstavisku: workshopy na témy sociálnej angažovanosti, viery a vnútorného života, umeleckej tvorby.

Večera z balíčkov a distribúcia horúceho nápoja, po ktorom nasleduje modlitba v Hale Stulecia a v postavených stanoch.


Photo: Wiesia Klemens

Utorok 31

Ranná modlitba v hostiteľských farnostiach, potom zdieľanie v skupinkách a stretnutia s ľuďmi angažovanými v živote miestneho spoločenstva. Po programe odchod do centra mesta.

Rozdávanie jedla, nasledované modlitbou v chrámoch v centre mesta a po nej stretnutie podľa krajín.

Večera z balíčkov a distribúcia horúceho nápoja, po ktorom nasleduje modlitba v Hale Stulecia a v postavených stanoch.

Modlitbová vigília za pokoj vo svete, po ktorej bude nasledovať "Festival národov" vo vašich hostiteľských farnostiach.


Photo: Wiesia Klemens

Streda1. januára 2020

Účasť na ranných bohoslužbách v miestnych farnostiach, potom spoločný obed s hostiteľmi.


Photo: Wiesia Klemens

Odchod po 16h popoludní.


Photo: Wiesia Klemens

Printed from: http://www.taize.fr/sk_article4854.html - 12 November 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France