Brat Alois zabiera głos

Aby stanąć w prawdzie

Wtorek 4 czerwca 2019

W czasie, w którym zarówno społeczeństwo jak i Kościół dążą do wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z nadużyciami i wykorzystywaniem seksualnym, zwłaszcza osób nieletnich i bezbronnych, wraz z moimi braćmi uznaliśmy za konieczne, aby również zabrać głos w tej sprawie. W Taizé od dziesięcioleci gościmy, tydzień po tygodniu, tysiące młodych, a także starszych ludzi z Europy i z całego świata.

Świadomi naszej odpowiedzialności i tego jakim zaufaniem obdarzają nas młodzi, ich rodziny i ich opiekunowie, zawsze staraliśmy się o zagwarantowanie im jak najlepszych warunków pobytu, z poszanowaniem przekonań każdego. Wkładamy wysiłek, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę integralności wszystkich.

Mimo tego, między uczestnikami spotkań, zarówno pomiędzy młodymi ludźmi, jak i między młodymi a dorosłymi, naruszenia integralności osobistej mogły mieć miejsce. Kiedy jesteśmy o tym informowani, staramy się wysłuchać ofiary, a także zgłaszamy te zdarzenia właściwym organom ścigania i władzom kościelnym.

Jednym z środków prewencji, które wprowadziliśmy, jest istniejąca od 2010 r. strona internetowa [http://www.taize.fr/pl_article22170.html] poświęcona ochronie osób, z adresem e-mail, który ułatwia zgłoszenie ewentualnych nadużyć. W samym Taizé, jeden z braci oraz osoby spoza wspólnoty są odpowiedzialne za wysłuchanie każdego, kto znalazłby się w posiadaniu wiedzy dotyczącej jakiejkolwiek formy napastowania o charakterze seksualnym lub innej formy przemocy, zwłaszcza w stosunku do osób nieletnich. Informowani są o tym wszyscy uczestnicy zaraz po przyjeździe.

Jeżeli dzisiaj zabieram głos, to dlatego, że dowiedziałem się o napawającyh mnie wielkim smutkiem przypadkach obciążających braci, i chociaż są one dawne, we wspólnocie doszliśmy do przekonania, że powinniśmy o nich powiedzieć. Chodzi o pięć przypadków wykorzystania o charakterze seksualnym nieletnich. Zdarzenia te miały miejsce w okresie od lat pięćdziesiątych do lat osiemdziesiątych i dotyczą trzech różnych braci, z których dwóch zmarło ponad piętnaście lat temu.

Kiedy zostałem poinformowany o tych oskarżeniach, moim pierwszym krokiem było wysłuchanie, wraz z innymi braćmi, ofiar, z całkowitym szacunkiem dla ich słów, wsłuchanie się w ich cierpienie i jak najlepsze towarzyszenie im.

W ostatnich latach w społeczeństwie i w Kościele zrozumienie powagi każdego naruszenia integralności osoby ludzkiej na szczęście się pogłębiło. Znajduje to odzwierciedlenie w ewolucji francuskiego prawa, które wymaga zgłaszania wszystkich takich przypadków, niezależnie od tego, kiedy czyny te zostały popełnione.

Aby coraz pełniej stawać w prawdzie, po uprzedniej rozmowie z ofiarami, poinformowałem właśnie prokuraturę o tych pięciu sytuacjach.

Zdajemy sobie sprawę, że agresje popełnione przez braci w przeszłości stanowią również część historii naszej wspólnoty. Zawiadomienie prokuratury jest dla nas kolejnym etapem działania zmierzajacego do stawania w prawdzie. Rozpoczęło się ono od wysłuchania ofiar, ale także i dzisiaj nasze myśli kierujemy w pierwszej kolejności w ich stronę. Słysząc to, co przeżyli i wycierpieli, odczuwamy wstyd i głęboki ból. Jest możliwe, że zachęci to inne ewentualne ofiary do ujawnienia się: jesteśmy gotowi je wysłuchać i będziemy im towarzyszyć w działaniach, które chciałyby podjąć.

Jesteśmy przekonani, że jedynie poprzez ujawnienie tych czynów, przyczynimy się, z pomocą osób spoza wspólnoty, do skutecznej ochrony wszystkich, którzy przyjeżdżając do Taizé, okazują nam zaufanie. Jeśli dziś zabieram głos w tej sprawie, to dlatego, że jesteśmy to winni ofiarom, ich bliskim, a także tym wszystkim, którzy szukają w Taizé przestrzeni zaufania, bezpieczeństwa i prawdy.

Brat Alois

Każda agresja, sprzed wielu lat lub niedawna, wymierzona w osoby nieletnie lub dorosłe, czy to przez brata, który nadużył zaufania, czy przez jakąkolwiek inną osobę, może zostać zgłoszona na adres e-mail protection taize.fr lub do jednego ze stowarzyszeń ofiar, lub też za pośrednictwem krajowego numeru telefonu, który jest zamieszczony na stronie [http://www.taize.fr/pl_article22170.html].


Nota aktualizująca 19 lipca 2019 roku

Po oświadczeniu brata Aloisa z 4 czerwca kilka osób napisało na adres protection taize.fr. To skłoniło brata Aloisa do powiadomienia prokuratury o dwóch oskarżeniach o wykorzystanie o charakterze seksualnym osób nieletnich, które miały miejsce w latach 60. i 70., przez brata, który zmarł ponad dwadzieścia lat temu, i innego brata, który opuścił wspólnotę ponad czterdzieści lat temu. Ponadto inne otrzymane świadectwa ponownie dotyczą jednego z braci wymienionych w oświadczeniu, zmarłego ponad piętnaście lat temu i opisują nadużycie autorytetu, które doprowadziło do dotyków o charakterze intymnym młodych pełnoletnich osób.


Nota aktualizująca 18.10. & 21.10.2019 roku

Po publikacji listu z 4 czerwca „Stanąć w prawdzie” brat Alois otrzymał bardzo niedawno świadectwo pewnej kobiety opisujące presję wywieraną na nią przez jednego z braci i oskarżające go o duchowe, psychologiczne i seksualne manipulacje i nękanie przez kilka lat, aż do tego lata. Według jej świadectwa zaczęło się to w 2003 roku, kiedy jako młoda, pełnoletnia osoba uczestniczyła w międzynarodowych spotkaniach Taizé.

Brat Alois natychmiast powiadomił o tym odpowiednie organy, a żandarmeria przyjęła zeznania ofiary. Brat, o którym mowa, został oskarżony o „gwałt i napastowanie seksualne” i został tymczasowo aresztowany. Teraz do sądu należy ustalenie faktów i zakwalifikowanie ich zgodnie z prawem.

Brat Alois oświadcza: „Z moimi braćmi pozostajemy w szoku. Chcemy, aby pełne światło zostało rzucone na tę sprawę. Taka postawa jest całkowicie niezgodna z naszym życiem. Staję u boku ofiary i zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby ją wspierać.”

Aby kontynuować wysiłek stawania w prawdzie, wspólnota przypomina, że podjęto już różne środki w celu zebrania ewentualnych świadectw, służy temu między innymi adres e-mail: protection taize.fr


Fragment medytacji brata Aloisa z 22 października: „Niech zostanie rzucone pełne światło”

Muszę jeszcze coś powiedzieć: kontynuując z wielką radością „pielgrzymkę zaufania”, zmagamy się obecnie z bardzo mroczną rzeczywistością i myślę, że ważne jest, żebym wam teraz o tym coś powiedział.

W ostatnich miesiącach podjęliśmy wysiłek stanięcia w prawdzie w związku z zrzutami wykorzystania o charakterze seksualnym nieletnich, kierowanymi wobec braci, które miały mieć miejsce w latach 1950–1980.

(...) Już po zgłoszeniu tych świadectw właściwym organom wymiaru sprawiedliwości i po ich upublicznieniu, otrzymałem niedawno nowe, szokujące świadectwo oskarżające jednego z braci o manipulację i nękanie duchowe, psychiczne i seksualne przez wiele lat.

Aby rzucić pełne światło i na tę historię, natychmiast przekazałem to świadectwo właściwym organom. Kilka dni temu oskarżony brat został aresztowany i osadzony w areszcie śledczym pod zarzutem gwałtu i agresji.

Oczywiście musimy poczekać na ustalenie prawdy. Ale jasno trzeba stwierdzić: jeśli te fakty zostaną potwierdzone, to znaczy że ten brat zdradził pokładane w nim zaufanie, w pierwszym rzędzie zaufanie ofiary, ale także zaufanie tych, którzy tu przyjeżdżają oraz nas, braci.

(...) Jeżeli decyduję się na to, by dziś z wami rozmawiać na ten bardzo poważny temat, to dlatego, że nasza wspólnota chce zrobić wszystko, aby Taizé pozostało dla was miejscem zaufania, miejscem, w którym wszyscy są mile widziani tacy, jakimi są, i gdzie szanowana jest integralność każdej osoby.


Jeżeli chcesz skomentować tę publikację, możesz skorzystać z poniższego formularza.

Printed from: http://www.taize.fr/pl_article26165.html - 26 January 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France