Listy otrzymane z okazji spotkania

Papież Franciszek

Drodzy młodzi pielgrzymi,
Licznie przybyli z całej Europu a także z innych kontynentów, żeby w Madrycie uczestniczyć w 41. spotkaniu organizowanym i prowadzonym przez Wspólnotę z Taizé, jesteście wezwani, by „nie zapominać o gościnności”. Ten temat będzie prowadził wasze rozważania, rozjaśniał modlitwę i podejmiecie go znowu podczas międzynarodowych spotkań w Taizé, a później jeszcze w Bejrucie i Kapsztadzie. W tej perspektywie Papież Franciszek zapewnia was o swojej ogromnej duchowej bliskości. I nawiązując do niedawnego Synodu Biskupów, który odbywał się w Rzymie na temat „młodzież, wiara i rozeznanie powołania”, chce powtórzyć, że razem z całym Kościołem pokłada w was zaufanie. Ojciec Święty dziękuje wam również za to, że postanowiliście wziąć udział w tym spotkaniu, żeby otwierać bramy swego serca dla Pana i Jego Słowa, aby uwidaczniać kulturę spotkania i przyczynić się do jej wzrostu, przyjmując siebie nawzajem i szanując istniejące między wami różnice.

Papież zachęca was, żebyście „nigdy nie tracili smaku radowania się ze spotkania, z przyjaźni, smaku wspólnego marzenia, pielgrzymowania z innymi. [Ponieważ] prawdziwi chrześcijanie nie boją się otwierać na innych, dzielić się przestrzeniami życiowymi, przekształcając je w przestrzenie braterstwa” (Orędzie papieża Franciszka na XXXIII Światowy Dzień Młodzieży, 25 marca 2018). W taki sposób wzywa, byście w swoim życiu zrobili miejsce dla Pana i odkrywali, że dzięki przyjaźni z Jezusem można okazywać wspaniałomyślną gościnność, wzbogacać się różnorodnością innych ludzi i rozwijać własne talenty, aby budować mosty między Kościołami, religiami i narodami.

Papież prosi również Ducha Świętego, żeby pomagał wam, młodym protestantom, katolikom i prawosławnym wzrastać w zaufaniu do Boga, który was przygarnia i kocha takimi, jacy jesteście, papież też zachęca do przyjmowania odmienności jako drogi komunii.

Niech przykład Maryi, której miłość jest „pełna śmiałości i całkowicie nakierowana na dar z siebie”, będzie inspiracją, żebyście konkretnie żyli tą „miłością, która nas pobudza do
miłowania Boga ponad wszystko i ponad samych siebie, aby kochać ludzi, z którymi dzielimy nasze codzienne życie” (tamże). Z sercem pełnym nadziei Ojciec Święty zachęca was, abyście z Bożą łaską, życzliwością i pomocą braci i sióstr starszych w wierze, wykorzystali swoje talenty, zapał i siły do ulepszania świata i przyczyniali się do tego, że każdy człowiek będzie mógł znaleźć swoje miejsce w wielkiej ludzkiej rodzinie. Ojciec Święty liczy na was i na wasz entuzjazm, dzięki któremu podejmiecie wezwanie do gościnności, zwłaszcza zbliżając się do osób poranionych, odsuwanych na margines, odrzuconych lub wykluczonych, do małych i ubogich!

Powierzając was Bogu, abyście za przykładem Maryi Dziewicy mogli Go przyjąć, co pozwoli Mu napełnić was radością, Ojciec Święty z całego serca wam błogosławi, wam młodym uczestnikom spotkania, Braciom z Taizé, a także wszystkim osobom, które w Madrycie otworzyły swoje drzwi i gościnnie was przyjęły.

Kardynał Pietro Parolin, Sekretarz Stanu Jego Świątobliwości


Patriarcha ekumeniczny Bartłomiej

Drodzy młodzi pielgrzymi,
W tym roku zbieracie się w Madrycie, w Hiszpanii, aby jak najlepiej z modlitwą i w najbardziej braterski sposób włączyć się w nowy rok, który bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje waszego zaangażowania, żebyście byli „solą ziemi” i „światłem świata” (Mt 5, 13-14). Siła powołania chrześcijańskiego tam, gdzie żyjecie, zależy od dążenia Kościołów do jedności. W swojej historycznej drodze Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie niezmiennie były przywiązane do konieczności zachowania integralności Ciała Chrystusa. Jeśli nawet dzisiaj ta jedność jest wciąż zachwiana, nadal trwa jako pragnienie i wola zbliżenia, które określają tożsamość dialogu ekumenicznego i są nie tylko szansą, ale również okazją.

Cieszymy się ogromnie z odbywającego się 41. Europejskiego Spotkania Młodych. W ciągu tych kilku dni odkryjecie zarówno różnorodność chrześcijaństwa wszechobecnego w stosunkach międzyludzkich, jak i historię i życie lokalnych wspólnot, które was goszczą. Ponieważ europejskie spotkania organizowane przez Taizé są przede wszystkim poznawaniem bogactwa wiary dzielonej z innymi, wiary, która się zmienia w zależności od kultur i cywilizacji, które kształtowała przez lata.

Nie ma jednak prawdziwego spotkania bez żywiącego je ducha gościnności. W Kościele prawosławnym teologiczną koncepcją boskości jest obraz Boga jako spotkania i komunii. Dlatego tradycyjna ikona Trójcy Świętej przedstawia trzech obcokrajowców w postaci aniołów, których Abraham gości pod dębami Mamre, jak to opisuje 18 rozdział Księgi Rodzaju. Abraham nie uważał, że są niebezpieczni lub że stanowią zagrożenie dla jego zwyczajów lub dobytku. Przeciwnie, spontanicznie i z pełną otwartością dzielił się z nimi przyjaźnią i posiłkiem. I jako wyraz wdzięczności za bezinteresowną gościnność Abraham otrzymał obietnicę czegoś, co wydawało mu się niemożliwe, obietnicę potomka, choć jego żona była bezpłodna. Gościnność jest darem i łaską.

Nie myli się ktoś, kto pokłada nadzieję w dialogu i współpracy narodów o różnych przekonaniach religijnych, otwierając drzwi do współistnienia całej ludzkości w świecie, w którym zapanuje pokój. Ilu obcych ugościmy przy naszym stole? To także jest pytanie, które stawia nam dążenie do jedności chrześcijan. W oficjalnym dokumencie zatytułowanym „Misja Kościoła prawosławnego we współczesnym świecie” Świętego i Wielkiego Soboru Kościoła Prawosławnego w czerwcu 2016 poruszono temat gościnności, pokoju i sprawiedliwości: „Kościół prawosławny uważa za swój obowiązek wspieranie wszystkiego, co rzeczywiście służy pokojowi, i toruje drogi sprawiedliwości, braterstwa, prawdziwej wolności i wzajemnej miłości między wszystkimi dziećmi jedynego Ojca niebieskiego, jak również między wszystkimi narodami tworzącymi jedną ludzką rodzinę. Współczuje on wszystkim w rozmaitych częściach świata pozbawionym dobra pokoju i sprawiedliwości”.

Na zakończenie modlimy się za was i błogosławimy wam. Niech promienieje łaska jedności w każdym z was, niech niesie nadzieję, która podtrzymuje życie Kościoła, abyście się stali robotnikami godnymi pracować w Pańskiej winnicy.


Dr John Sentamu, arcybiskup Yorku

W tych dniach Bożego Narodzenia świętujemy wspaniałą prawdę, że Jezus zamieszkał wśród nas. Alleluja! Niech Bóg błogosławi wam wszystkim, gdy wraz ze Wspólnotą z Taizé sławicie w Madrycie gościnność Boga!

Choć gospoda była przepełniona, Dzieciątko Jezus z Maryją i Józefem znaleźli dla siebie miejsce, a nowonarodzone niemowlę zostało położone w żłobie. Powitali je przynajmniej obcy, pasterze i mędrcy. Wraz z nimi, wszyscy zostajemy przyjęci przy betlejemskim żłóbku, gdzie, doprowadzeni przed oblicze Króla-Pasterza, zginamy kolana w uwielbieniu. W ten sposób my również znajdujemy w Nim swój dom.

Bóg od zawsze przygotowuje dla nas dom. Ziemia, którą stworzył, jest teraz naszym bezcennym domem, który mamy otaczać opieką i dbałością, a także dzielić z innymi. I to my, w mocy Ducha Świętego, mamy zagwarantować, że pozostanie ona światem gościnnym – dla naszych sąsiadów z całego globu, dla tych, którzy potrzebują dziś naszego przyjęcia i dla przyszłych pokoleń. Nie zapominajmy o Gościnności!

Przed swoją śmiercią i zmartwychwstaniem Jezus obiecał, że idzie przygotować dla nas miejsce. Jego dobroć nie zna końca. Jak syn powracający do ojca, zawsze jesteśmy serdecznie przyjmowani, gdy zwracamy się na nowo ku Bogu. I wielka jest radość wśród aniołów w niebie.

W tym tygodniu, gdy gromadzicie się w imię Jezusa w Hiszpanii, niech wielka będzie wasza radość z przyjęcia, które oferuje Bóg. I niech Duch Święty napełni was łaską, byście zabrali je ze sobą wszędzie tam, gdzie się udacie.


Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, ks. dr Olav Fykse-Tveit

„A więc nie jesteście już obcymi i przybyszami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga” (Ef 2, 19)

W imieniu ogólnoświatowej społeczności chrześcijan i wspólnot chrześcijańskich, jaką jest Światowa Rada Kościołów, z radością pozdrawiam was, współpielgrzymów na drodze wiary, zgromadzonych w Madrycie na 41 Europejskim Spotkaniu Młodych zorganizowanym przez Wspólnotę z Taizé,.

Od wielu dziesięcioleci ruch ekumeniczny czerpie bodźce, siłę i inspirację ze Wspólnoty z Taizé i szerszego ruchu z nią związanego.

Dzięki Taizé widzimy, że ekumenizm to nie tylko szukanie ścieżki wśród różnic i pokonywanie długotrwałych podziałów między chrześcijanami. To przede wszystkim budowanie więzi, wspólnoty, czy koinonii, opartej na naszej relacji z Bogiem w Chrystusie i chęci robienia tego, co słuszne w świecie. Musi to być ekumeniczny ruch miłości. Chodzi o pełne doświadczenie ugruntowania, które przychodzi wraz ze wspólną wiarą, wspólnym życiem, wspólną modlitwą, śpiewem i ciszą. Chodzi o odnowę i ożywienie naszych kościołów, o przemianę świata przez pełną miłości solidarność.

Pod wieloma względami Taizé uosabia to, co najlepsze w ruchu ekumenicznym.

Niech te dni będą dla was czasem spotkania i wzrastającej przyjaźni, czasem szczodrego dzielenia się, czasem wspólnoty i duchowej nauki, czasem inspiracji i odnowy. Innymi słowy, niech będzie to spotkanie, gdzie będziecie mogli doświadczać i udzielać gościnności, byście, jak mówi Biblia, nie byli już obcymi, ale przyjaciółmi i domownikami Boga.

Gościnność bowiem, którą reprezentuje Taizé, nie jest tylko grzecznościową formułą. Gościnność nie oznacza jedynie szlachetnej cechy charakteru, ale relację, w którą wchodzimy – relację wielkodusznego i ufnego przyjęcia, wzajemności i przyjaźni, dzielenia się pożywieniem i schronieniem. W sposób nieunikniony pociąga za sobą podatność na zranienie, a czasem nawet ryzyko. Zapraszamy innych do swoich domów, a przez to i do swoich serc.

Gościnność jest obejmującą wszystko formą miłości. Jest szczególnym darem, czy też charyzmatem Taizé.

Jest to również zasadnicze przykazanie biblijne i coś, co przynależy do natury samego Boga: bezwarunkowa i niewykluczająca miłość Boga oznacza, że Bóg jest gospodarzem goszczącym nas na tym świecie, a w Chrystusie dzielimy to błogosławieństwo, ten dom z innymi.

Bóg rzeczywiście jest dla nas domem – niezależnie od tego, gdzie żyjemy czy wędrujemy – i przez to my sami stajemy się tu na ziemi domem Bożym, „mieszkaniem Boga”, jak mówi List do Efezjan.

Tak otwarta i serdeczna miłość – darmo dana, pokornie przyjęta – jest dziś potrzebna we wszystkich częściach świata. Gdy oferujemy przyjęcie migrantom, bezpieczeństwo uchodźcom, środki do życia bezdomnym i potrzebującym, czy też zrozumienie, dialog i empatię tym, którzy są od nas inni, nasza serdeczna gościnność może ratować ludzkie życie i budować wspólnotę, wyzyskując chwilę sposobną.

Jesteście awangardą ekumenicznego ruchu miłości, nie tylko w przyszłości, ale już teraz. Modlę się, by spotkanie w Madrycie umocniło wasze serca i zwiększyło wasze zaangażowanie w miłości wobec Boga i Bożego świata. Wasz w Chrystusie.


Sekretarz generalny Światowego Forum Chrześcijańskiego, ks. Casely Essamuah

Pozdrowienia w imię naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa od Światowego Forum Chrześcijańskiego dla międzynarodowej wspólnoty młodych ludzi, gromadzących się w okresie Nowego Roku 2018.

Przez to zgromadzenie dajecie świadectwo jedności, którą mamy w Chrystusie ze współwierzącymi i z całą ludzkością w duchu solidarności. Pochwalam waszą determinację i poświęcenie, które wykazaliście spotykając się w tym czasie i w tym miejscu.

Nasz świat szczególnie potrzebuje takich przykładów pokonywania różnic i podziałów mocą miłości i zaufania. Mobilizujecie nas. Jesteście dla nas inspiracją.

Modlę się, by wasze dni spędzone razem, dni refleksji, modlitwy i ciszy, zbudowały was wewnętrzne, abyście mogli nadal wywierać trwały wpływ w miejscach, gdzie działacie.

Modlę się, byście wrócili do waszych domów i kościołów z odnowionym postanowieniem budowania mostów miedzy ludźmi i sobą nawzajem, a przede wszystkim z pragnieniem ciągłego umacniania waszej relacji z Bogiem, który kocha nas tak bardzo, że pokazał to poprzez śmierć Jezusa na krzyżu.

Na koniec modlę się, by waszym doświadczeniem stało się to, co zobaczył we śnie Jakub:
„Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem (…) O, jakże miejsce to przejmuje grozą! Prawdziwie jest to dom Boga i brama nieba” (Rdz 28, 16-17)


Sekretarz generalny Światowego Związku Baptystycznego, ks. dr Elijah M. Brown

Pozdrawiam was w imię Jezusa Chrystusa jako przedstawiciel rodziny Światowego Związku Baptystycznego (BWA), zrzeszającego 239 organizacji w 125 krajach, reprezentującego 169.000 kościołów i 47 milionów ludzi.

Modlę się, byście spotykając się, odnaleźli w Chrystusie model gościnności, który można by nazwać „otwartym stołem”. W Ewangelii Łukasza Jezus konsekwentnie wykorzystuje wspólny stół, by prowadzić ważne rozmowy i duchowe rozważania. Każdy z nas posiada stół, miejsce, gdzie można zaprosić naszych bliźnich, gdzie można zaoferować zwykłą strawę i odpowiednio dobraną duchową refleksję.

W kościele afrykańskim odkryjmy dar gościnności, której po raz pierwszy udzielono Jezusowi Chrystusowi, Maryi i Józefowi. Mieszkańcy Egiptu przyjęli Świętą Rodzinę jako uchodźców politycznych, uciekających przed prześladowaniami. Choć nigdy się nie dowiemy, jaki wpływ miało to na rodzinę, nietrudno sobie wyobrazić, że dorastający Jezus słuchał opowieści rodziców o tym, jak zostali zmuszeni do nocnej ucieczki, jak zastanawiali się, czy sobie poradzą w obcym kraju i jak znaleźli przyjaźń i pomoc w nowej społeczności. Dziś, gdy w naszym świecie jest najwięcej uchodźców od czasów drugiej wojny światowej, zastanówmy się, jak na nowo położyć nacisk na stworzenie modelu gościnności. Pamiętajmy również, że Kościół był zawsze globalny ze swej natury i że możemy się wiele nauczyć od naszych sióstr i braci na całym świecie. Częścią gościnności jest pokora, która jest otwarta na słuchanie i uczenie się.

W konfliktach wstrząsających naszym światem usłyszmy wezwanie do praktykowania gościnności w naszych relacjach. Różne siły zagrażają naszym społeczeństwom i osłabiają je. Wciąż mamy do czynienia z ludobójstwem w wielorakich kontekstach. Bogaci pławią się w zbytku, podczas gdy w wielu krajach w cieniu czai się głód. Prześladowania religijne osiągnęły globalnie jeden z najwyższych poziomów od lat. Duch gościnności wzywa nas do budowania relacji – relacji z ludźmi innej wiary, ludźmi innego pochodzenia etnicznego, ludźmi innych języków. Jezus wzywa nas nawet do budowania relacji z naszymi wrogami. Problemy świata nie zostaną rozwiązane, jeśli zabraknie relacji.

Przyjmijcie wyzwanie, młodzi ludzie wiary! Żyjcie przy „otwartym stole” – z waszymi bliźnimi, jako część kościoła globalnego. Potrzebujemy waszego głosu i przywództwa w świecie.


Dyrektor komisji teologicznej Światowego Aliansu Ewangelicznego, dr Rosalee Velloso Ewell

Łaska i pokój wszystkim zgromadzonym w Madrycie! Cieszę się z waszego spotkania i dziękuję Bogu za to, że dajecie świadectwo Dobrej Nowinie Jezusa Chrystusa. Jak wielkim darem jest bycie razem i uczestniczenie w gościnności Boga!

Adwent i Boże Narodzenie przypominają nam, jak przygotować się na nadejście Chrystusa – jego narodziny i drugie przyjście. Podczas tych przygotowań uczymy się, jak być dobrymi gospodarzami, jak przyjmować najsłabszych i tych, których odrzuca świat. Gościnność jest darem, którego Bóg udziela swojemu ludowi. Gościnność może być skomplikowana i trudna; może być również wspaniała i zaskakująca. To naprawdę nadzwyczajne, że możecie gromadzić się, by mieć udział w Bożej gościnności i by wzrastać w łasce i przyjaźni wobec siebie nawzajem.

Redcliffe College, Zjednoczone Towarzystwa Biblijne i Światowy Alians Ewangeliczny modlą się za was. Ja osobiście nie przestaję się modlić za każdego z was, którzy odkrywacie zarówno wspaniałość, jak i złożoność podążania za Chrystusem na tym świecie.

Niech wasz czas modlitwy, uwielbienia i wspólnoty stanie się znakiem wiary dla społeczeństwa pełnego wątpliwości, pokoju dla świata rozdzieranego wojnami, nadziei dla miejsc, gdzie panuje rozpacz i miłości tam, gdzie panuje nienawiść.

Niech wasz czas w Madrycie przyniesie wam błogosławieństwo wszystkich darów Ducha Świętego, niech was natchnie do dzielenia się miłością Jezusa wszędzie tam, gdzie jesteście i dokąd się udacie.


Sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, Antonio Guterres

Z radością pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na dorocznym Spotkaniu Młodych, zorganizowanym przez Wspólnotę z Taizé. Do dziś pamiętam spotkanie Taizé, w którym uczestniczyłem jako student i miło wspominam ducha ekumenizmu, cechującego takie wydarzenia.

Gromadzicie się w czasie wyzwań i niepewności, związanych ze zmianą klimatu, konfliktami, pogłębiającymi się nierównościami i rosnącą nietolerancją. Jest to jednak również era nowych możliwości, gdy przez świat wieje wiatr nadziei, którą daje, na przykład, niedawne przyjęcie Światowego Porozumienia w spawie Migracji, czy pozytywny wynik konferencji klimatycznej w Polsce.

Współpraca międzynarodowa jest teraz ważniejsza, niż kiedykolwiek i wszyscy mamy do spełnienia swoją rolę w realizowaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju i budowaniu lepszej przyszłości dla każdego. Podczas pełnienia swojej kadencji mam do czynienia z młodymi ludźmi, którzy mierzą się z globalnymi wyzwaniami, pokazując, że są nie tylko liderami przyszłości, ale i dnia dzisiejszego. Dla wzmocnienia potencjału młodzieży na świecie, zainicjowałem strategię Youth2030, która ma na celu bliższą i bardziej efektywną pracę z młodymi ludźmi, by lepiej rozumieć ich potrzeby, słuchać ich głosu i przekuwać ich pomysły w czyn.

W roku 2019 będę nadal liczył na waszą pomoc w realizacji naszych wspólnych celów: pokoju, zrównoważonego rozwoju i praw człowieka dla każdego. Przyjmijcie, proszę, moje najlepsze życzenia owocnego spotkania, radosnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.


Burmistrz Madrytu, Manuela Carmena

Z końcem roku 2018 do Madrytu zjeżdżają się tysiące młodych ludzi takich, jak wy, by wziąć udział w 41 Europejskim Spotkaniu Młodych, zorganizowanym przez Wspólnotę z Taizé, którą w 1940 roku założył Brat Roger. Przyjęliście wystosowane przez kardynała Carlosa Osoro zaproszenie, by nasze miasto uczynić miejscem, gdzie spotkacie się wszyscy, katolicy i wierzący innych wyznań. Witamy serdecznie każdego z was.

Madryt jest miastem otwartym, wielokulturowym, tolerancyjnym, bezpiecznym i serdecznym. Naszym symbolem jest dwoje ramion, obejmujących każdego, kto nas odwiedza. O tej porze roku Madryt jest nawet jeszcze bardziej gościnny, zanurzony w bożonarodzeniowych obrzędach, które wypełniają miasto światłem i kolorem. Możecie być pewni, że od razu poczujecie się, jak w domu.

Madryt był i jest miejscem ważnych spotkań, międzynarodowych wydarzeń i porozumień pokojowych. W listopadzie byliśmy gospodarzami II Światowego Forum w sprawie Przemocy w Miastach oraz Edukacji na rzecz Współistnienia i Pokoju, gdzie staraliśmy się dotrzeć do korzeni różnych form przemocy między ludźmi. Wiem, że i wy, młodzi biorący udział w tym spotkaniu, angażujecie się na rzecz pokoju w świecie.

Jako burmistrz tego miasta, korzystam z możliwości, by zaoferować wam wsparcie i pomoc Rady Miejskiej i wszystkich nas, którzy tworzymy tę instytucję. Jesteśmy do waszej dyspozycji. Proszę, nie wahajcie się przychodzić do nas, jeśli będziecie czegoś potrzebować. Z głębi serca życzę wam szczęśliwego i owocnego pobytu wśród wielkiej rodziny, jaką tworzy Madryt.
Manuela Carmena, burmistrz Madrytu


Andrzej Duda, Prezydent RP

PDF - 469.5 kb

List Prezydenta RP w formacie PDF


Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia

Drodzy Bracia,
Drodzy Młodzi Przyjaciele,

Niezwykle cieszę się z przyjęcia przez Was zaproszenia do Wrocławia na kolejne Europejskie Spotkanie Młodych.

Rok 2019 to także szczególna dla Polski rocznica - 15 lat wcześniej wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Jest mi niezwykle miło, że w roku takim jak ten nadzieja i przyszłość Europy zagości we Wrocławiu.

Przybędziecie do naszego miasta już po raz trzeci, po 24 latach przerwy. Być może ktoś z Was pamięta Wrocław sprzed lat, z roku 1989 lub z roku 1995. Nasze miasto bardzo się zmieniło-zobaczycie to sami, ale w swoim najważniejszym elemencie pozostało takim jakim zawsze było - miastem ludzi o otwartych sercach.

Wrocław ma bogatą historię i nosi wiele imion w różnych językach Świata. Jednak proszę abyście przygotowując się do kolejnego spotkania nazywali je - po prostu - Waszym domem.

Do zobaczenia we Wrocławiu!

Jacek Sutryk
Prezydent Wrocławia

Printed from: http://www.taize.fr/pl_article25279.html - 10 December 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France