Möte i Wroclaw

Praktisk information

Datum

Europamötet i Wroclaw kommer att äga rum mellan lördagen den 28:e december 2019 och onsdagen den 1:a januari 2020.


Foto: Oleksiy Mark

Att komma tidigt och hjälpa till

För att allt ska gå bra behöver vi ganska många volontärer som kommer redan den 26:e december. Du kan hjälpa till på olika sätt:
- ta emot de deltagare som kommer den 28:e december;
- arbetsgrupper (måltidsdistribution, städning, förbereda böneplatserna och så vidare);
- stötta organisatörerna i en lokal värdförsamling eller ett annat värdcenter;
- sjunga i kören (om du vill göra det, så skriv det i din anmälan).


Foto: Wiesia Klemens

De som kommer den 26 december deltar fullt ut i programmet från och med den 28 december.

Observera: unga vuxna som kommer den 28:e december kan också hjälpa till i arbetsgrupper och i kören.

Ålder

Europamötena är för unga vuxna mellan 17 och 35 år.

Unga under 18

Unga som inte har fyllt 18 måste ha med sig en blankett där deras föräldrar ger sitt tillstånd för dem att delta. På blanketten ska en ledares namn namges (ledaren ska vara 18—35 år), och den ledaren är juridiskt ansvarig för deltagaren under mötet.

Ta reda på om de unga deltagarna dessutom behöver föräldrarnas skriftliga tillstånd för att resa ut ur hemlandet.

16-åringar

Undantag kan göras för 16-åringar, men de kan bara komma den 28:e december och måste komma tullsammans med en ledare som är mellan 18 och 35 år (en manlig ledare per två pojkar och en kvinnlig ledare per två flickor). Dessa ledare är med 16-åringarna under hela mötet och kommer att inkvarteras på samma plats.

Vuxna över 35 och familjer

Europamötena är inte tänkta för vuxna som är över 35 år om de inte är ledare för en grupp unga. Vuxna som är över 35 år och barnfamiljer är mycket välkomna till Taizé istället. För information, se dessa möten: möten för vuxna and möten för familjer.

Inkvartering


Foto: Wiesia Klemens

Inkvarteringen kommer att bli antingen hos privatpersoner i staden eller den omgivande regionen eller på olika gruppinkvarteringsplatser (till exempel församlingshem eller skolor). Alla deltagare ska ta med sig liggunderlag och sovsäck. Unga vuxna med funktionshinder bör anmäla sig före den 1:a november så att vi kan hitta lämplig inkvartering.

Om du redan har någonstans att bo

I pilgrimsfärdens anda uppmuntrar vi dig att låta dig bli välkomnad av lokalbefolkningen och lära känna människor som du inte redan är bekant med. Men om du redan har arrangerat egen inkvartering för mötesdagarna är det mycket viktigt att du i sin anmälan tar med den adress där du kommer att bo under mötet. Kom också till välkomstplatsen så att du får programmet, biljetterna etc. Dina värdar bör kontakta den värdförsamling som finns närmast dem och berätta att du kommer att delta där under mötet.

Kostnader

Ditt bidrag till omkostnaderna täcker måltider, lokaltrafik, hyran för mötesplatserna, utrustning och andra kostnader som mötet för med sig. Nivån på bidraget är satt i förhållande till levnadskostnader i olika länder.

Bidraget för Sverige är €80 (unga vuxna), €120 (vuxna över 35)

Unga vuxna som kommer den 26:e december bidrar med samma summa. Om äldre vuxna är ledare för en ungdomsgrupp kan de bidra med samma summa som unga vuxna.

Hur man lämnar sitt bidrag till omkostnaderna

Lämna ditt bidrag till omkostnaderna genom att göra en betalning med ditt bankkort genom webbformuläret några dagar före mötet, till exempel strax före jul. Ingen återbetalningsmöjlighet finns.

Resa och förberedelser

Planera för ankomst på förmiddagen den 28 december någon gång mellan 8 och 12, eller före 15 den 26 december. Vi kan inte ta emot någon den 25 eller 27 december!

Avresa på nyårsdagen: grupper som reser med buss ska planera för avfärd tidigast vid 16.

Du kan också hitta folk att resa med till Wroclaw i den svenska Facebook-gruppen - https://www.facebook.com/groups/tai... [https://www.facebook.com/groups/taizemoten].


Foto: Wiesia Klemens

Förberedelsematerial kommer att publiceras på Taizés webbplats under de kommande månaderna.

facebook.com/taize [https://www.facebook.com/taize]kommer du att kunna hitta nyheter och bilder från förberedelserna i olika länder.

Anmälan

Sista anmälningsdag har varit. Nu är det för sent att anmäla sig.

<

Printed from: http://www.taize.fr/sv_article22425.html - 13 December 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France