Рыга 2016

Фільм

Гэты фільм таксама будзе ўжываны ў Латвіі дзеля вытлумачэння і запрашэння кожнага на падрыхтоўчыя сустрэчы.

Printed from: http://www.taize.fr/be_article20944.html - 10 December 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France