Букурешт

Слике ходочашћа

Слике васкршњег ходочашћа у Букурешту.

Фотографије Бенедека Пошгаја

Printed from: http://www.taize.fr/sr_article20542.html - 13 December 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France