Týždeň venovaný 18-35 ročným

Týždeň od 28. augusta do 4. septembra bude v Taizé venovaný 18 - 35 ročným. Všetci, ktorí patria do tejto vekovej skupiny sú pozvaní - či už sú to študenti, nezamestaní, pracujúci ako dobrovoľníci. .

Vzhľadom na špecifický program v tomto týždni sú mladí 15-17 roční, ako aj dospelí nad 35 rokov a rodiny s deťmi pozvaní, aby sa Taizé stretnutí zúčastnili v niektorom inom z termínov 2016.

Cieľom tohto týždňa je umožniť mladým, ktorí sa nachádzajú v podobnej pracovnej, či životnej situácii, aby sa stretli a rozprávali sa o svojej budúcnosti, ako ju vidia vo svetle viery.

Po rannej modlitbe budú mať všetci biblický úvod. O 10h ľudia so škálou horizontov budú viesť rôzne fóra: mladí z rôznych kontinentov, ľudia angažovaní v medzinárodných organizáciách alebo kresťanských komunitách, ako aj tí, ktorí sa zapájajú do miestnych iniciatív solidarity. Malé skupinky, zostavené podľa tém, budú nasledovať po fórach: zdravotná starostlivosť, sociálna práca, vzdelávanie, umenie, IT, ekonomika, teológia, atď. ďalšie skupinky môžu spojiť tých, ktorí sa ešte len rozhodujú o svojom zameraní a štúdiu.

Na začiatku popoludnia sa budú konať "oslavy národov", po nich workshopy vedené hosťami a tiež nácvik spevu.

Počas týždňa sú naplánované workshopy pre tých, ktorí strávili s komunitou Taizé dlhší čas ako dobrovoľníci, buď priamo v Taizé alebo na stretnutiach a tiež v provizórnych spoločenstvách po celom svete.

Tých, ktorí sa chystajú zúčastniť sa tohto týždňa chceme povzbudiť, aby prišli aj s ďalšími mladými, ktorých by nenapadlo prísť samých od seba: utečencov, postihnutých, ľudí bez práce...

Printed from: http://www.taize.fr/sk_article20521.html - 23 May 2018
Copyright © 2018 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France