Nowiny z małych prowizorycznych fraternii

Małe prowizoryczne fraternie tworzone od 2014 roku, okazały się bardzo wzbogacające zarówno dla przyjmujących je wspólnot, parafii, miejsc solidarności, jak i dla młodych ludzi, którzy zdecydowali się na taką duchową przygodę. Z radością potwierdzamy więc kontynuację tego projektu. Na codzienne życie małej prowizorycznej fraternii składają się: wspólna modlitwa trzy razy w ciągu dnia. Praca duszpasterska i społeczna wspólnie z miejscowymi wspólnotami chrześcijańskimi, odwiedziny u osób samotnych albo znajdujących się w trudnych sytuacjach, prowadzenie modlitw i spotkań dla młodych ludzi.

Ta strona z bieżącymi informacjami dotyczącymi małych fraternii będzie regularnie uaktualniana.


Printed from: http://www.taize.fr/pl_article20282.html - 27 May 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France