Zvláštní týden pro mladé ve věku 18–35 let

V týdnu od 20. do 27. srpna se bude v Taizé konat setkání zvlášť určené pro mladé lidi ve věku 18–35 let. Jsou zváni všichni, kdo spadají do této věkové kategorie.

Vzhledem ke zvláštnímu programu tohoto týdne prosíme, aby si mladší a starší lidé a rodiny s dětmi vybrali k návštěvě Taizé v roce 2017 jiná data.

Cílem týdne je umožnit mladým lidem, kteří mají podobné životní a pracovní zkušenosti, aby se setkali a mohli diskutovat o své budoucnosti ve světle víry.

Na konci ranní modlitby každý den bude biblický úvod pro všechny. Po obědě se bude konat „festival národů“. Dále budou na programu workshopy, kterých se budou účastnit mladí lidé z různých kontinentů, lidé, kteří se angažují v mezinárodních organizacích nebo křesťanských společenstvích či místních solidárních aktivitách. Program doplní sdílení ve skupinkách.

Některé workshopy budou určené také pro ty, kdo strávili nějakou dobu jako dobrovolníci v Taizé, na setkáních organizovaných komunitou nebo v některém provizorním společenství po světě.

Chtěli bychom povzbudit ty, kteří přijedou na tento týden, aby s sebou vzali další mladé lidi, které by samotné nenapadlo přijet, nebo kteří by neměli na cestu prostředky: uprchlíky, hendikepované, lidi bez práce atd. Uděláme, co bude možné, aby program, ubytování a příspěvek na pokrytí nákladů nebyly na překážku lidem v těžké situaci, kteří by chtěli přijet. Neváhejte nám napsat své návrhy a otázky.

V roce 2016 mezi témata speciálního týdne pro 18–35leté patřila tato:

  • Proč chudoba není nevyhnutelná? Jak jí můžeme předcházet? Setkání s lidmi, kteří pracují s bezdomovci.
  • O tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet. (Sk 4, 20) Výzvy a těžkosti přijímání migrantů ve východní a střední Evropě.
  • Svět se mění, etika zůstává. A jaké je v něm mé místo? Setkání se členy asociace Křesťanských ředitelů a vedoucích pracovníků v obchodu.
  • Mohou naši planetu zachránit alternativní měny? Hra a sdílení s Thierrym a Johnem, dvěma specialisty na změny klimatu a alternativní měny z organizace Neutroclimat.
  • Příliš pesimistická? Musí se média tolik zaměřovat na špatné zprávy? Setkání s novinářem pracujícím ve vydavatelství významného deníku.
  • Otec a syn: čtení příběhu o Abrahámovi a Izákovi (Gen 22) ve světle židovských interpretací. Setkání s profesorem hebrejštiny.
  • Křesťané a muslimové: žít dnes společně. Zkušenosti páru pocházejícího z různých náboženských prostředí.

Printed from: http://www.taize.fr/cs_article19887.html - 20 November 2017
Copyright © 2017 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France