Πράγα

Φωτογραφίες

Kατά την διάρκεια της Ευρωπαϊκής συνάντησης


  

Από την προετοιμασία της Ευρωπαϊκής συνάντησης


Printed from: http://www.taize.fr/el_article17458.html - 16 September 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France