Bibeltexter för varje dag

Dessa korta bibeltexter blir lästa dag efter dag i bönerna i Taizé. Bibelhänvisningen gäller en lite längre text.
     
2019
tor, 22 Augusti
De troende hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla, efter vars och ens behov.
Apg 2:42-47
fre, 23 Augusti
Paulus skriver: Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er.
Rom 12:14-18,21
lör, 24 Augusti
Paulus skriver: Genom Kristus fogas ni alla samman till en andlig boning åt Gud.
Ef 2:13-22
SÖN, 25 Augusti
Jesus sa: Människor ska komma från öster och väster och från norr och söder och ligga till bord i Guds rike.
Luk 13:22-30
mån, 26 Augusti
Herren är nära de förtvivlade, han hjälper de modlösa.
Ps 34
tis, 27 Augusti
Paulus skriver: Gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Vinnlägg er om gästfrihet.
Rom 12:3-13
ons, 28 Augusti
När Guds godhet och kärlek till människorna blev uppenbara, räddade han oss — inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar, utan därför att han är barmhärtig.
Tit 3:4-7
tor, 29 Augusti
Paulus skriver: Ni har iklätt er Kristus. Det viktiga är inte om man är jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.
Gal 3:19-29

Taizé - En bibeltext för varje dag  En bibeltext för varje dag
Taizé - Android-app  Android-app   •   iPhone app

Ladda ner filen

PDF

PDF: Liggande format: JuliAugustiSeptember
PDF: Stående format: JuliAugustiSeptember

Printed from: http://www.taize.fr/sv_article161.html - 22 August 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France