Bibliai olvasmányok minden napra

Az alábbi bibliai idézetek Taizében hangzanak el a napközi imaóra alatt. A rövidítések a versek pontos helyét jelölik. Olykor hosszabb szakaszt adunk meg azok számára, akik a szöveget összefüggésében szeretnék olvasni.
     
2020
HÉ, 17 Február
Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásaiból, és azt mondjátok majd: „Adjatok hálát az ÚRnak, hirdessétek nevét! Adjátok tudtára a népeknek nagy tetteit!“
Iz 12,2-6
KE, 18 Február
Pál apostol írta: Az Isten országa igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben.
Róm 14,13-19
SZE, 19 Február
Mert ahogyan halott a test lélek nélkül, úgy a hit is halott tettek nélkül.
Jak 2,14-26
CSÜ, 20 Február
Ezt mondtam: Megvallom magam ellen hűtlenségemet az Úrnak. És Uram, vétkem gonoszságát megbocsátottad.
Zsolt 32
PÉ, 21 Február
Járjatok Krisztus Jézusban. Gyökerezetek meg és épüljetek föl őbenne, erősödjetek meg a hit által, hálaadásotok pedig legyen túláradó.
Kol 2,6-13
SZO, 22 Február
Pál apostol mondta: Istenben élünk, mozgunk és létezünk.
Csel 17,22-28
VA, 23 Február
Jézus mondja: Szeressétek ellenségeiteket és imádkozzatok üldözőitekért, mert így lesztek fiai mennyei Atyátoknak.
Mt 5,38-48
HÉ, 24 Február
Jézus egyik példabeszédjében a mester ezt mondta szolgájának: Fogd magad és eredj ki a város tereire és utcáira, és hívd ide a szegényeket, bénákat, vakokat és sántákat. Beszélj rá mindenkit, jöjjön el, hadd teljen meg a házam.
Lk 14,12-24

Taizé - Mai bibliai olvasmány  Mai bibliai olvasmány
Taizé - Android alkalmazás  Android alkalmazás   •   iPhone app

Fájl letöltés

PDF

PDF: Vízszintes: januárfebruármárcius
PDF: Álló: januárfebruármárcius

Printed from: http://www.taize.fr/hu_article154.html - 17 February 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France