Zdravstvena pitanja

Zdravlje

Ako sudjelujete u susretima mladih, molimo Vas da ponesete sa sobom odgovarajuće zdravstveno osiguranje.

Mladi ispod 18 godina moraju donijeti sa sobom popunjeni obrazac koji daje roditeljsku dozvolu za njihovo sudjelovanje u susretima. Taj formular imenuje voditelja/icu skupine kao osobu pravno odgovornu za njih tijekom njihova boravka te za bilo kakve odluke o liječenju koje bi mogle biti potrebne.

Ljudi koji žive u zemljama Europske unije trebaju donijeti svoju Europsku iskaznicu zdravstvenog osiguranja (EHIC) [http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=hr]. Taj će vam dokument trebati za naknadu bilo kakvih medicinskih troškova.

Molimo provjerite jesu li vaša cijepljenja važeća, osobito ona protiv ospica, zaušnjaka i rubeole i hripavca, kao i pojačana cjepiva protiv tetanusa i dječje paralize. Ako ste nedavno imali zaraznu bolest, molimo pobrinite se da više niste zarazni prije dolaska u Taizé.

Ukoliko se razbolite tijekom vašeg boravka, molimo vas da se odmah javite u ambulantu u El Abiodh. Medicinska sestra je uvijek dostupna.

Printed from: http://www.taize.fr/hr_article15308.html - 27 January 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France