Piiblilugemised igaks päevaks

Neid lühikesi piiblitekste loetakse iga päev vennaskonna palvustel Taizés. Antud viide osutab pisut pikemale kirjakohale.
     
2019
Teisip, 10. detsember
Edasi minnes nägi Jeesus Leevit tollihoone juures istuvat ja ütles talle: „Järgne mulle!” Ja too tõusis ja järgnes talle.
Mk 2:13-14
Kolmap, 11. detsember
Suur rahvahulk tuli kokku Jeesust kuulama ja saama temalt tervenemist oma haigustest. Temal oli aga viisiks minna tühja paika ja seal palvetada.
Lk 5:12-16
Neljap, 12. detsember
Jumal on teinud meid kõlblikuks teenima uut lepingut, mitte kirjatähe, vaid Vaimu lepingut, sest kirjatäht suretab, aga Vaim teeb elavaks.
2 Kr 3:4-6
Reede, 13. detsember
Kui Kristus kannatas, ei ähvardanud ta, vaid jättis kõik selle hoolde, kes mõistab kohut õiglaselt; ta kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule, et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele;
1 Pt 2:19-25
Laup, 14. detsember
Peetrus kirjutab: Te polnud muiste rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas.
1 Pt 2:4-10
PÜHAP, 15. detsember
Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tema ongi see, kellest on kirjutatud: Vaata, ma saadan sinu eele oma käskjala, kes tasandab sinu tee su ees.
Mt 11:2-15
Esmasp, 16. detsember
Päeval annab Issand käsu oma heldusele ja öösel kostab minult laul Temale, palve mu elu Jumala poole!
Ps 42
Teisip, 17. detsember
Sest otsekui meil ühes ihus on palju liikmeid, aga kõigil liikmeil ei ole sama töö, nõnda oleme meiegi paljud üks ihu Kristuses, aga üksikult igaüks üksteise liikmed.
Rm 12:3-8

Taizé - Igapäevased piiblitekstid  Igapäevased piiblitekstid
Taizé - Androidi rakendus  Androidi rakendus   •   iPhone app

Lae fail alla

PDF

PDF: Horisontaalne: novemberdetsemberjaanuar
PDF: Vertikaalne: novemberdetsemberjaanuar

Printed from: http://www.taize.fr/et_article151.html - 10 December 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France