Möten i Taizé 2018

Datum

Kontrollera noga datumen för det möte du vill delta i innan du anmäler dig.

Möten för unga

- unga vuxna i åldrarna 17—29: en vecka i år, 19—26 augusti, är reserverad speciellt för 18—35-åringar. Annars: kom vilken vecka som helst mellan 6 januari och 23 december.

- unga som är mellan 15 och 17 år: alla veckor mellan 6 januari och 23 december utom 19—26 augusti.

Minimiåldern för deltagare i mötena är 15 år. I Sverige räknas ofta födelseåret, men kontrollera så att ALLA gruppens medlemmar är minst 15 år när de kommer till Taizé — det räcker alltså inte med att fylla 15 senare under året.

Mötena är alltid söndag—söndag. Unga vuxna kan också komma på lördagskvällen om de stannar hela veckan. Då får de hjälpa till med att ta emot de som kommer på dagen efter.

(En helg från torsdag eller fredag till söndag är också en möjlighet, men det är bättre att stanna en hel vecka. En vistelse från lördag morgon till söndag är för kort för att man ska kunna komma in i rytmen i Taizés liv.)

Undantag från "söndagsregeln" görs under veckorna på varsin sida om påsk, när annandag påsk är den dag då en veckas deltagare lämnar Taizé och nya kommer.

Under 2017 betyder detta:
- Stilla veckan: söndag 25 mars—måndag 2 april
- Påskveckan: måndag 2 april—söndag 8 april

Möten för vuxna

Under år 2018 tar vi emot vuxna som är över 30 år mellan söndagen den 18 mars och söndagen den 21 oktober med undantag för veckan 19—26 augusti. Vuxna som är 30—35 år kan naturligtvis vara med under den särskilda veckan för 18—35-åringar den 20—27 augusti.

Vi ber vuxna som har den möjligheten att undvika de veckor när flest kommer, som stilla veckan, påskveckan, himmelsfärdsveckan (6—13 maj) och från mitten av juli till slutet av augusti. Perioder med färre gäster brukar vara 18—25 mars, 8 april—6 april, 27 maj—15 juli och 2 september—22 oktober.

Möten för vuxna äger alltid rum söndag—söndag.

Undantag från "söndagsregeln" görs under veckorna på varsin sida om påsk, när annandag påsk är den dag då en veckas deltagare lämnar Taizé och nya kommer.

Under 2018 betyder detta:
- Stilla veckan: söndag 23 mars—måndag 2 april
- Påskveckan: måndag 2 april—söndag 8 april

(En helg från torsdag eller fredag till söndag är också en möjlighet, men det är bättre att stanna en hel vecka. En vistelse från lördag morgon till söndag är för kort för att man ska kunna komma in i rytmen i Taizés liv.)

Läs noggrant all information i Möten för vuxna som är över 30 år innan du planerar.

Om du är vuxen och vill vara i tystnad i en vecka: läs sidan En vecka i tystnad innan du bestämmer datum.

Möten för familjer med barn

Vi ber familjer att inte anmäla sig före den 15 januari det år de vill komma.

Under år 2018 kommer familjemöten för föräldrar med barn som är yngre än 15 år att äga rum följande veckor:

- Stilla veckan: söndag 25 mars—måndag 2 april
- påskveckan: måndag 2—söndag 8 april
- pingstveckan: söndag 20—söndag söndag 27 maj
- söndag—söndag mellan 1 juli och 19 augusti
- söndag 26 augusti—söndag 2 september

Familjer som vill komma vid andra tillfällen kan stanna högst tre nätter och deltar i mötena för vuxna. Korta vistelser som dessa är möjliga enbart mellan påsk och slutet av september.

Läs noga artikeln Möten för familjer innan ni börjar planera.

Med anledning av det årliga Europamötet är Taizé stängt mellan 22 december och 6 januari. Vi kan inte ta emot några besökare under denna period.

Printed from: http://www.taize.fr/sv_article14766.html - 9 December 2018
Copyright © 2018 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France