Biblická čtení na každý den

Uvádíme úryvky z Písma k denní meditaci, jak se čtou při polední modlitbě v Taizé. Biblické odkazy vyznačují většinou delší text, ze kterého úryvek pochází.
     
2019
pá, 13. prosince
Když Kristus trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. On 'na svém těle vzal naše hříchy' na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti.
1 P 2,19-25
so, 14. prosince
Petr píše: Kdysi jste vůbec nebyli lid, nyní však jste lid Boží.
1 P 2,4-10
NE, 15. prosince
Ježíš řekl o Janu Křtiteli: To je ten,o němž je psáno: Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu.
Mt 11,2-15
po, 16. prosince
Ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému a v noci své písni být se mnou.
Ž 42
út, 17. prosince
Pavel píše: Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.
Ř 12,3-8
st, 18. prosince
Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost. Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov mém nitru pevného ducha.
Ž 51
čt, 19. prosince
Přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry. Držme se té neotřesitelné naděje, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný.
Žd 10,19-25
pá, 20. prosince
Jakub píše: Podřiďte se Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu.
Jk 4,6-12

Taizé - Biblická čtení na každý den  Biblická čtení na každý den
Taizé - Aplikace pro Android  Aplikace pro Android   •   iPhone app

Stáhnout soubor

PDF

PDF: na šířku: ListopadProsinecLeden
PDF: na výšku: ListopadProsinecLeden

Printed from: http://www.taize.fr/cs_article147.html - 13 December 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France