Biblijos apmąstymai

Mėnesio Biblijos apmąstymas pateikiamas norint padėti ieškoti Dievo tyloje ir maldoje, kasdieniame gyvenime. Reikėtų skirti apie valandą pasiūlyto Biblijos teksto su trumpu komentaru skaitymui ir klausimų apmąstymui. Paskui susirinkti trims-dešimčiai žmonių pasidalyti tuo, ką kiekvienas atrado, ir galbūt skirti laiko maldai.

JPEG - 31.8 ko

Biblijos tekstas cituojamas iš:
„Biblija arba Šventasis Raštas“,
ekumeninis leidimas,
Lietuvos Biblijos Draugija, 2005.
2019

Balandis

Luko 23, 3-11: Jėzus prieš Pilotą ir Erodą
Tada Pilotas paklausė: „Ar tu esi žydų karalius?“ Jėzus jam atsakė: „Taip yra, kaip sakai“. Pilotas tarė aukštiesiems kunigams ir miniai: „Aš nerandu šitame žmoguje jokios kaltės“. Bet jie vis atkakliau tvirtino: „Jis savo mokslu kursto tautą visoje Judėjoje, pradedant nuo Galilėjos iki čia“. Tai išgirdęs, Pilotas paklausė, ar tas vyras galilėjietis. Sužinojęs, kad Jėzus iš Erodo valdų, nusiuntė jį pas Erodą, kuris irgi buvo tomis dienomis Jeruzalėje.
 
Erodas, pamatęs Jėzų, labai apsidžiaugė. Mat jis jau pirmiau norėjo jį išvysti, nes buvo apie jį girdėjęs ir tikėjosi pamatysiąs jį darantį kokį nors stebuklą. Jis ėmė jį visaip klausinėti, bet Jėzus jam neatsakinėjo. Tuo tarpu aukštieji kunigai ir Rašto aiškintojai apstoję be paliovos jį kaltino. Tada Erodas su savo palyda Jėzų paniekino ir išjuokė. Paskui, aprengęs jį baltu drabužiu, pasiuntė atgal Pilotui. (Luko 23, 3-11)

Šis tekstas mus kviečia savęs paklausti, kokiais kriterijais vadovaujamės savo gyvenime ir kaip Jėzaus gyvenimas ir mirtis gali pakeisti mūsų visų gyvenimą drauge?

Mums visiems reikia – vienokiu ar kitokiu būdu, vieniems daugiau, kitiems mažiau – valdyti gyvenimiškas situacijas, sėkmingai įgyvendinti projektus, įgyti pripažinimą. Bet jei kaip visuomenė vertinsime tik tai, kas daro įspūdį ir yra sėkminga, gyvenimas gali tapti konkurencine aikštele, tam tikru žaidimu, kuriame vieni laimi, kiti pralaimi.

Kokia Jėzaus laikysena tokioje situacijoje? Jis stovi prieš Pilotą ir Erodą. Pilotas jo klausia: „Ar tu esi žydų karalius?“. Jėzus jam atsako: „Taip yra, kaip sakai.” Pilotas kelia klausimą dėl galios ir įtakos. Jis nori žinoti, ar Jėzus gali būti jam naudingas, ar jis kelia grėsmę. Jėzus nesileidžia įtraukiamas į šį žaidimą. Taigi, Pilotas pamato, kad jis nenaudingas ir nori pabaigti viską.

Erodas savo ruožtu ieško, kas yra įspūdinga. Jam svarbu tai, kas teikia malonumų ir įspūdžių. Bet Jėzus taip pat atsisako šio žaidimo. Jis net neatsako jam. Jis nesiekia patenkinti kitų lūkesčių ar sukurti tam tikrą savo įvaizdį. Erodas ir jo sargybiniai šaiposi iš jo. Jie vis dar stengiasi išgauti nors kiek linksmybių iš šio nuviliančio susitikimo. Tada jie siunčia šį neįdomų žmogų atgal pas Pilotą.

Vargu ar tai, kad Jėzus atsisako galios ir įvaizdžio žaidimo, galima būtų pavadinti laimėjimo strategija. Jis miršta vienas, visų apleistas ant kryžiaus, tai gėdinga ir neįspūdinga mirtis. Pagal visus įprastus pasaulio kriterijus tai yra visiškas žlugimas. Ir tai, kad jis yra nužudytas, regis, beloja apie tai, kad Dievas jį apleido. Tačiau netrukus po to kai kurie jo draugai tvirtino, kad Dievas susitapatino su Jėzumi. Mokiniai yra įsitikinę, kad Dievas buvo kartu su juo toje nesėkmėje, taip pat – jam mirštant.

Ši žinia iš esmės viską keičia ne tik jo mokiniams bet ir mums bei mūsų pasauliui. Jei Dievas yra su Jėzumi sunkiausiu metu, keičiasi ir mūsų sėkmės kriterijai. Svarbu tampa ne tai, kas galinga, įtakinga ir ne tai, kas daro įspūdį ir teikia malonumo. Jei Dievas yra pralaimėtojų pusėje, mes nieko nelaimime nugalėję.

Jėzus sutiko pralaimėti. Atmetęs žaidimo taisykles, Jėzus mus išlaisvino. Jis sumokėjo kainą. Jis mirė. Tačiau jis taip pat atvėrė mums laisvės ir gyvenimo erdvę. Senasis žaidimas tęsiasi ir toliau sėja kančią. Bet mes galime gyventi naujai. Mums nereikia bėgti nuo kitų kančių ar savo nevilties.

Kryžiaus žinia leidžia mums pajusti, kad Dievas nepamiršta ir visuomet mato tai, kas atrodo nenaudinga ir neįdomu. Jei mes paseksime jo žvilgsnį, mes priartėsime prie tų, kurie kenčia. Ir savo sunkumuose galime patikėti, kad Dievas yra su mumis visada – ir kai sekasi, ir kai nesiseka, ir varge, ir džiaugsme, ir mirštant, ir gyvenime. Dievo akyse jau yra prasidėjęs naujas ir kitoks žaidimas.

- Kokie kriterijai, mano nuomone, lemia mūsų visuomenės kryptį?

- Pagal kuriuos kriterijus aš orientuoju savo gyvenimą?

- Kaip Jėzaus gyvenimas ir mirtis gali paveikti mūsų gyvenimą ir visuomenę?Kiti Biblijos apmąstymai:

Printed from: http://www.taize.fr/lt_article1469.html - 21 April 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France