Be tillsammans

För fler böner, se längst ner på sidan.

De flesta av bönerna på denna sida finns också i boken "Be tillsammans": Böcker, CD-skivor, videor [en_article957.html?lang=sv]

Påsk 6

Sång

Psaltarpsalm

Skydda mig, Gud, jag flyr till dig.
Jag säger till Herren:
Mitt högsta goda är du.

Herren är min andel, min bägare.
Du bestämmer mitt öde.
En ljuvlig lott har tillfallit mig,
ja, min arvedel finner jag skön.

Jag vill prisa Herren, han ger mig råd,
mitt inre förmanar mig om natten.
Jag har alltid Herren inför mig,
med honom vid min sida vacklar jag inte.

Därför gläds mitt hjärta och jublar,
min kropp är i trygghet,
ty du lämnar mig inte åt dödsriket,
du låter inte din trogne se graven.

Du visar mig vägen till liv,
hos dig finns glädjens fullhet,
ständig ljuvlighet i din högra hand.

ur Psaltaren 16

Textläsning

Petrus skriver: När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet.

Första Petrusbrevet 2:4-5, 9-10

eller

Jesus sade: ”Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni.” Tomas sade: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” Jesus varade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom
mig.”

Johannesevangeliet 14:1-6

Sång

Tystnad

Förbön

Kristus, du lät dina lärjungar ta emot den Heliga Anden som Fadern sänt: låt också oss ledas av Anden.

Kristus, du sänder oss att berätta om din förlåtelse: uppenbara din kärlek för varje människa.

Kristus, du har lovat att Anden ska lära oss allt: låt ditt ljus förklara vår tro.

Kristus, du har lovat oss fredens Ande: förnya jorden med din fred.

Kristus, du har lovat att sända sanningens Ande: låt oss känna att din kärlek är mer värd än allt vi tänker.

Kristus, din Ande uppfyller hela världen och bor i var och en av oss.

Herrens bön

Bön

Kristus, du som räddar allt levande, vi vill följa dig. Vi vill välja att älska och att aldrig förhärda vårt hjärta. Du vill att Evangeliet ska göra oss glada. Och när djupen fylls av mörka orosmoln, förblir en väg öppen, den stilla förtröstans väg.

Sånger


Fler böner

Printed from: http://www.taize.fr/sv_article1437.html - 27 May 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France