Be tillsammans

För fler böner, se längst ner på sidan.

De flesta av bönerna på denna sida finns också i boken "Be tillsammans": Böcker, CD-skivor, videor [en_article957.html?lang=sv]

Kyrkans tid 4

Sång

Psaltarpsalm

Som hjorten längtar
till bäckens vatten,
så längtar jag
till dig, o Gud.

Jag törstar efter Gud,
efter den levande Guden.
När får jag komma,
när får jag träda fram inför Gud?

Tårar har blivit min föda
dag och natt.
Ständigt frågar man mig:
”Var är din Gud?”

Varför är du tyngd av sorg, min själ,
och full av oro?
Sätt ditt hopp till Gud! Jag skall åter få tacka honom,
min räddare och min Gud.

ur Psaltaren 42

Textläsning

Paulus skriver: Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla, varför skall han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner, vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: ”För din skull lider vi dödens kval dagen lång, vi har räknats
till slaktfåren.” Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus,
vår herre.

Romarbrevet 8:31-39

eller

Jesus gick längs sjön igen. Alla människor kom till honom, och han undervisade dem. När han gick där fick han se Levi, Alfaios son, sitta utanför tullhuset, och han sade till honom: ”Följ mig!” Och Levi steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus, var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar, för det var många som följde honom. När de skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare, sade de till hans lärjungar: ”Äter han med tullindrivare och syndare?” Jesus hörde det och sade: ”Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.”

Markusevangeliet 2:13-17

Sång

Tystnad

Lovprisning

Jesus, du har ett milt och ödmjukt hjärta, och du kommer till varje människa för att uppenbara Faderns kärlek.

Jesus, du gränslösa godhet, du befriar de fångna, du förlåter oss det vi gjort fel.

Jesus, du vår vila och vår tillflykt, ditt ok är skonsamt och din börda lätt.

Jesus, du som Fadern sänt till oss, du botar vår inre blindhet.

Jesus, du levande bröd, du ger våra hjärtan näring i ditt ord.

Jesus, du har kommit för att tända en eld på jorden.

Jesus, du uppståndne, du ger oss din glädje att dela.

Jesus, du är Vägen, Sanningen och Livet.

Herrens bön

Bön

Jesus, du våra hjärtans ljus, alltsedan din uppståndelse kommer du alltid till oss. Var vi än är, väntar du alltid på oss. Och du säger till oss: Kom till mig, ni som tyngs av bördor, så ska ni finna vila.

eller

Välsigna oss, du Kristus, bevara oss i saligprisningarnas anda: glädje, enkelhet, barmhärtighet.

Sånger


Fler böner

Printed from: http://www.taize.fr/sv_article1437.html - 24 August 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France