Taizé 2018

Skupiny z ČR

Zde najdete seznam některých skupin, které se chystají přijet do Taizé a ke kterým se můžete přidat

2018

28. 1. – 5. 2.
- autobus pořádá DCM Ostrava
- nástupní místa: Stará Ves n. O., Ostrava, Olomouc, Brno, Praha, Plzeň
- informace a přihlášky [http://dcm.doo.cz/akce/pout-do-taize-225/], letáček [http://dcm.doo.cz/upload/plakaty/2018/01_28_taize.jpg]
- kontakt: e-mail

Tento seznam není zdaleka kompletní. Podrobnosti o plánované cestě do Taizé, na kterou byste rádi pozvali další mladé lidi z vašeho blízkého či vzdálenějšího okolí, můžete zaslat na adresu frere.wojtek taize.fr. Napište termín a kontakt, případně stručnou informaci o přípravném modlitebním setkání před odjezdem.

Printed from: http://www.taize.fr/cs_article13561.html - 15 December 2017
Copyright © 2017 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France