Gebeden voor elke dag

Onderaan deze pagina kunt u andere gebeden vinden.

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

Pasen 5

Lied

Psalm

De heer is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.

U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.

Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de heer
tot in lengte van dagen.

Psalm 23

Lezing

Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt.

1 Petrus 2:21-23

of

Jezus zei: “Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.”

Johannes 10:11-18

Lied

Stilte

Lofgebed

Opgestane Christus, u leeft voor altijd, wij aanbidden u.
– Lof zij u, opgestane Heer!

U bent nedergedaald tot in het diepst om de liefde van de Vader voor ieder mens te openbaren.
– Lof zij u, opgestane Heer!

U bent opgestegen naar uw Vader en onze Vader.
– Lof zij u, opgestane Heer!

Christus, zoals op de avond van uw opstanding ademt u over een ieder van ons uw heilige Geest.
– Lof zij u, opgestane Heer!

U laat ons getuigen van uw aanwezigheid zijn.
– Lof zij u, opgestane Heer!

Onze Vader

Gebed

Jezus, Liefde aller liefde, uw mededogen kent geen einde. Wij dorsten naar u, die ons zegt: “Waarom zijn jullie bang? Houd moed, Ik ben er.”

Liederen


Andere gebeden

Printed from: http://www.taize.fr/nl_article1208.html - 24 May 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France