Mötet i Wroclaw

Anmälan

Använd länken nederst på sidan för att komma till det elektroniska anmälningsformuläret. Detta anmälningsformulär används både för individuella deltagare och för grupper.

Anmälan till Europamötet >> [https://register.taize.fr/entryPoint.xhtml?meeting=47&language=sv]

Om du planerar att resa med en grupp unga deltagare till mötet ...

- Fyll i anmälan så snart som möjligt, även om du inte vet exakt hur stor gruppen kommer att bli. Du kommer att kunna ge en uppskattning av gruppens storlek på formulärets sista sida.
- När du väl har fyllt i formuläret kommer du att få en anmälningskod som gör det möjligt för dig att gå tillbaka till anmälan och komplettera uppgifterna om gruppen.
- Vi behöver ha den slutgiltiga deltagarlistan före den 1 december.
- Den person vars namn och e-postadress är ifyllda i rutorna för kontaktperson kommer att få all information om mötet framöver. Han eller hon har ansvaret för att förmedla denna information vidare till alla i gruppen.

Anmälan till Europamötet >> [https://register.taize.fr/entryPoint.xhtml?meeting=47&language=sv]

Innan du anmäler dig till mötet, läs den praktiska informationen.

Printed from: http://www.taize.fr/sv_article11363.html - 22 November 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France