Wiadomości z Taizé e-mailem

Ukraina: Pierwsze spotkanie Taizé we Lwowie w wiosennym słońcu

W dniach od 27 kwietnia do 1 maja we Lwowie miał miejsce nowy etap pielgrzymki zaufania. Ponad 2 tysiące młodych osób uczestniczyło w tym spotkaniu, jako zarejestrowani przyjezdni pielgrzymi albo wolontariusze zaangażowani w przygotowanie wydarzenia, albo też włączając się we wspólne modlitwy, otwarte dla każdego.

Program oparty był na znanym wzorcu spotkań międzynarodowych, ale sesja otwarcia we Lwowskiej Operze Narodowej pozwoliła uczestnikom doświadczyć także pięknego programu muzycznego oraz usłyszeć przesłania od zwierzchników miejscowych Kościołów oraz władz cywilnych. Modlitwa poranna odbywała się w domach rodzin przyjmujących pielgrzymów. Szczególnie istotne były dwa momenty uczestniczenia w życiu miejscowych Kościołów: sobotnie wieczorne czuwanie i niedzielna liturgia. Kilka artykułów na naszej stronie poświęconych jest temu spotkaniu:

Po spotkaniu we Lwowie brat Alois chciał pomodlić się o pokój na wschodzie kraju – pojechał zatem do miejscowości Marinka, położonej najbliżej regionu Donbasu, od czterech lat objętego działaniami wojennymi. Razem z nim dwudziestka młodych ludzi z rożnych krajów oraz dwóch współbraci animowało kilka modlitw w intencji pokoju w innych miastach Ukrainy – Tarnopolu, Zaporożu i Kijowie.

Szwecja: Wizyta dwóch braci w Växjö i Jönköping

W połowie kwietnia wszyscy księża i diakoni z diecezji Växjö w Kościele Szwecji zgromadzili się w katedrze w Växjö na spotkanie, które odbywają co cztery lata. Wśród ich gości było dwóch braci z Taizé. Biskup wystosował do nich podwójne zaproszenie: po pierwsze, żeby wygłosili rozważania dla księży i diakonów i animowali wieczorną modlitwę otwartą dla wszystkich w katedrze Växjö, a po drugie żeby pomogli lokalnemu Kościołowi poprowadzić weekendowe spotkanie dla nastolatków i młodych osób dorosłych w Jönköping w następnym tygodniu.

Rosja: Pielgrzymka na Wniebowstąpienie już niedługo

Razem z trzydziestoosobową grupą młodych ludzi z różnych krajów brat Alois ze swoim współbratem odbędą pielgrzymkę do miasta Kemerowo położonego 500 km na wschód od Nowosybirska na Syberii w Rosji. Na zaproszenie metropolity Aristarka wezmą udział w prawosławnych obchodach Święta Wniebowstąpienia, odwiedzą klasztor w Lenińsku Kuźnieckim, będą także uczestniczyć w miejscowych inicjatywach diecezji prawosławnej na rzecz edukacji w przedszkolach i szkołach ponadpodstawowych. Pielgrzymka rozpocznie się 14 maja w Moskwie modlitwami oraz uczestnictwem w prawosławnych nabożeństwach, po czym 15 maja pielgrzymi wyruszą w dalszą podróż do Kemerowa.

Indie: Majowe odwiedziny

Pielgrzymka zaufania przez ziemię trwa nadal w Indiach, gdzie w wielu miejscach odbywają się regularne modlitwy. W maju jeden z braci odwiedzi wiele miast, w większości w północno-wschodnim regionie kraju, żeby spotkać się z młodymi ludźmi oraz poprowadzić warsztaty i modlitwy.

Austria: Graz 2018 – Dzielić się przyszłością

Od czwartku 25 do niedzieli 28 października 2018 młodzi ludzie w wieku od 18 do 35 lat z całej Europy przyjadą do Grazu w Austrii. Kościoły różnych wyznań obecne w tym mieście stoją za tym zaproszeniem. Pod hasłem „Dzielić się przyszłością” młodzi Austriacy, Słoweńcy, Węgrzy, Chorwaci oraz przedstawiciele innych krajów i narodowości spędzą wspólnie w Grazu cztery dni. Wspólne modlitwy będą się odbywały w kościołach na Starym Mieście, które znajdują się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Trzy prowizoryczne wspólnoty

Dziesiąta rocznica apelu „aby Europa była otwarta i solidarna”

9 maja w 28 krajach Unii obchodzony jest jako Dzień Europy. Przytaczamy fragment apelu „aby Europa była otwarta i solidarna”, napisany dziesięć lat temu przez brata Aloisa z okazji Spotkania Europejskiego w Brukseli: „Wielu młodych ludzi, podróżując po własnym kontynencie i nawiązując osobiste kontakty, zdobyło już prawdziwie europejską świadomość. Nie domaga się ona odrzucania cech charakterystycznych każdego narodu lub każdego regionu, ale zakłada wymianę darów z zachowaniem szacunku dla różnorodności.”

Fragment z Biblii z komentarzem

Fragment Biblii z komentarzem na miesiąc maj na stronie Taizé pochodzi z drugiego listu św. Pawła do Koryntian: „W tym tekście święty Paweł opisuje, w jaki sposób walka między śmiercią a życiem i zwycięstwo życia zawsze jest obecna w jego codziennej egzystencji. Poszukując, w jaki sposób dawać świadectwo Dobrej Nowinie Chrystusa podczas swych podróży i spotkań, Paweł natrafia na opór, który jest losem wszystkich przyjaciół Boga w świecie zwykle wybierającym inne priorytety.”

Modlitwa

Jezu Chryste, Twoje zmartwychwstanie i wniebowstąpienie dają nam pewność, że Bóg jest naszym Ojcem i kocha każdego nieskończoną miłością. Pragniemy świadczyć o tej miłości żyjąc jako ludzie pojednania, w całej naszej różnorodności. Wtedy nasza komunia stanie się odblaskiem światłości samego Boga.